A/B splittest

Med A/B splittest kan du øge din viden om, hvad der fungerer bedst i dine kampagner

Grunden til, at det hedder A/B splittest, er, fordi du tester, om kampagnevariation A eller kampagnevariation B ”performer” bedst.

Du sender version A til en lille gruppe af dine medlemmer og version B (som har en ændring i forhold til version A) til en anden lille gruppe af dine medlemmer.
Efter noget tid kan du aflæse på statistikken, hvilken kampagnevariation der er mest succesfuld – dvs. hvilken der har fået flest åbninger eller kliks, alt efter hvad du vælger vinderen ud fra.
Herefter kan du så udsende kampagnen med de bedste resultater til de resterende medlemmer på din liste.

Sådan gør du

Du kan oprette en A/B splittest, når du laver e-mail- og sms+kampagner.

På step 1, når du opretter din kampagne, skal du vælge ’Ja’ til ’Opret A/B splittest’.

I ’A/B splittest indstillinger’ vælger du, hvor mange på din liste eller hvor stor en procentdel du vil teste på.
Skriver du fx 10% i feltet, vil 5% modtage version A og 5% version B. Til højre for boksen kan du se, hvor mange du tester på.

Vælg derefter, om den vindende version skal være den med højst åbningsrate eller den med flest kliks.

 

ER DIN LISTE STOR NOK?

Før du går i gang med at A/B splitteste, skal du sikre dig, at din medlemsliste er stor nok at teste på. Hos Heyloyalty foreslår vi, at du minimum bør have en liste på 1.000-2.000 medlemmer. Det nytter ikke at A/B splitteste på 10 % af en liste på fx 50 personer - de resultater vil være intetsigende.
Jo større din liste er, jo mindre en del behøver du dog teste på. 

Statistik

Du finder statistikken for dine A/B splittests under ’A/B splittest detaljer'-ikonet i kampagneoversigten.

Så kommer du til denne side:

 

Her kan du se, hvor lang tid testen har varet, hvilken version der vandt, og åbningsprocent og CTR for henholdsvis version A og version B.

Hvis A/B splittesten ikke er færdig, og der ikke er fundet en vinder endnu, kan du selv vælge en vinder før tid, og så sendes vinderkampagnen automatisk ud. 

Next entry: Dynamisk indhold

Previous entry: Flettefelter/merge tags