Kampagner e-mail

Når du skal oprette en e-mail kampagne, kan du enten klikke på ’Opret kampagne’ på dit dashboard, eller du kan vælge ’Kampagner’ i topmenuen og herefter ’Opret ny kampagne’

Step 1: Informationer

 


Her på step 1 i kampagneoprettelsen skal du tage stilling til følgende:

 
 • ’Vælg udsendelsestype’: Vælg om din kampagne er en ’Almindelig kampagne’ (dvs. en kampagne, som du sender én gang) eller en ’Gentagende kampagne’ (dvs. en kampagne, som gentages/sendes ud mere end en gang). Se længere nede for flere indstillinger vedrørende ’Gentagende kampagner’. 
   
 • ’Vælg modtagerliste’: Her vælger du den liste, som kampagnen skal sendes til. Listen skal som minimum have ét medlem tilknyttet. Ellers er listen slet ikke synlig. 
   
 • ’Vælg segment’: Hvis du har segmenter på din liste, kan du vælge mellem dem her. Du kan også klikke på ’Nyt segment’ og oprette et nyt segment. Se her, hvordan du gør
   
 • ’Antal modtagere’: Du kan se, hvor mange modtagere din kampagne sendes ud til her. Antallet vil afhænge af valg af liste og eventuelt valg af segment. 
   
 • ’Kampagnenavn’: Du skal her give din kampagne et navn. Dette navn er udelukkende til internt brug. Vær obs. på, at ved brug af Google Analytics fjernes specialtegn. 
   
 • ’Labels’: Her kan du tilføje et søgeord/tag (også kaldt ’label’ i Heyloyalty). Disse kan du bruge til at søge efter kampagnen i ’kampagneoversigten’. Hvis du vil have mere end ét ord med i din label, laver du situationstegn (”) omkring, fx ”Adidas fodboldstøvler”.
   
 • ’Opret A/B splittest’ (kun muligt ved almindelig kampagne): Du kan oprette en A/B splittest til at finde den bedste af to kampagnevarianter. Du kan teste på udsendelsestidspunkt, afsender, emnelinje eller indhold. Læs mere om A/B splittest og opsætningen her
 • ’Udsendelsestidspunkt’: Her vælger du, hvornår din e-mail kampagne skal sendes ud. Når du klikker på en dato, får du bagefter mulighed for at vælge et konkret tidspunkt på dagen. Hvis du ikke ændrer udsendelsestidspunkt, vil din kampagne sendes ud, når du på step 3 trykker ’Godkend og afsend nu’. Du kan også altid vente med at udfylde feltet og vende tilbage.
 
 • ’Afsendernavn’: Afsendernavn er det navn, som modtagerne vil se, når de modtager e-mailen fra dig. Du kan vælge mellem de afsenderprofiler, du har oprettet tidligere. 
   
 • ’E-mail emnelinje’: Skriv her, hvad din kampagne drejer sig om. Emnelinjen er kampagnens overskrift og er det første, som dine medlemmer ser. Vælg derfor en fangende, men også dækkende emnelinje. Klik på symbolet med {} for at anvende flettefelter i emnelinjen. På den måde kan du indsætte dynamiske oplysninger om dine medlemmer (fx deres navn) eller dig selv (virksomheden)
   

Har du valgt ’Gentagende kampagne’, skal du også indstille følgende: 

 

 • ’Vælg dage’: Her skal du vælge, hvilke dage kampagnen skal gentages eller sendes ud igen. Du kan godt vælge flere dage. 
   
 • ’Vælg tidspunkt’: Herefter vælger du udsendelsestidspunkt, dvs. hvornår på dagen kampagnerne skal sendes.
   
 • ’Første udsendelsesdato’: I og med at kampagnen gentages, skal du vælge den dato, hvor kampagnen skal sendes første gang. 
   

Klik på ’Videre’, når du er klar til at gå videre til step 2, eller klik ’Gem & afslut’, hvis du vil gemme dine indtastninger og vende tilbage til kampagnen senere.

Step 2: Design og opsætning

Du er nu nået til step 2 i oprettelsen af din e-mail-kampagne. Nu skal du i gang med at designe din kampagne, så den matcher dit produkt og din målgruppe. Her er det vigtigt at overveje, hvad du ønsker at signalere med din kampagne. Find det ’look’, som passer til dig/din virksomhed, og som samtidig tiltaler din målgruppe. 

Vælg skabelon

Som det første, når du kommer til step 2, skal du tage stilling til, om du vil designe din kampagne ud fra standardskabelonen, bruge tidligere udsendte kampagner som skabelon/template eller anvende dine egne, pre-designede skabeloner. Klik på ’Importer skabelon’ i højre hjørne, hvis du vil oprette din egen skabelon. Læs mere om skabeloner her

Tabeller og indhold

Når du har valgt den ønskede skabelon, kommer du til denne side:

Her har vi valgt vores standardskabelon. Har du valgt din egen skabelon, vil det selve ’indholdsvinduet’ (til venstre) se anderledes ud, men rammerne og indstillingerne er de samme.
Du bruger funktionerne i højre kolonne til at designe din kampagne.

Under ’Vælg tabeller’ vælger du det antal blokke, du vil indsætte i din kampagne. Blokkene angiver det antal indholdsbokse, du vil have på én række i din kampagne. 

Editoren er en simpel ’drag & drop’-editor, så du indsætter bare det valgte antal blokke ved at klikke på feltet, holde musen nede og så føre boksen hen, hvor du vil have den i din kampagne. 

Du har mulighed for at redigere blokkene, efter du har indsat dem. Det gør du ved at føre musen henover blokken. 

De ”sorte” valgmuligheder er indstillinger for rækken: 

 • De sorte pile kan du bruge til at flytte blokken ved at trække blokken med musen og placere den der, hvor du ønsker, den skal være. 
 • Klik på det sorte tandhjul for at redigere indstillinger for rækken
 • Klik på den sorte skraldespand for at slette rækken
 • Klik på de to ark for at kopiere blokken/rækken. Så indsættes en ny, identisk blok nedenunder. 

De ”blå” valgmuligheder er indstillinger for cellen:

 • Klik på det blå tandhjul for at redigere indstillinger for cellen
 • Klik på skraldespanden for at slette den enkelte celle
 • Klik på plusset for at tilføje en celle til blokken/rækken.
 • Hvis der er indhold i cellen, vil der også være en blyant, som du kan klikke på for at redigere indstillinger for indholdet.
 
 
 
 

Læs mere om de specifikke indstillinger længere nede på denne side. Derudover kan du ’trække’ i cellernes sider og derved ændre størrelsen på dem. 

I stedet for blokke kan du også indsætte ’Produkter’’RSS-feed’ og 'Artikler'

 • 'Produkter': Har du Business Intelligence, kan du også sætte dynamisk indhold ind. Her tager du udgangspunkt i adfærden i din eventuelle webshop og kan sætte produkter automatisk ind efter medlemmets købsadfærd og andre, der ligner dette medlem. Læs mere om opsætningen af dette her.
   
 • 'RSS-feed' lader dig trække indhold ind fra andre websites. Se hvordan her.
   
 • 'Artikel': På samme måde som ved et RSS-feed kan du trække indhold ind fra andre eller dit eget website, fx ved brug af Open Graph. Læs mere om dette her.

 

Har du indsat almindelige blokke, kan du herefter vælge indholdet i de pågældende blokke. Det gør du under ’Vælg indhold’, som også trækkes ind i din kampagne. Det er dog først muligt, når du har indsat det ønskede antal blokke. Du kan indsætte ’Tekst’ eller ’Billede’. Har du oprettet en SurveyMonkey-konto, kan du også sætte et spørgeskema ind i din kampagne. Læs mere her

Indsætter du ’Tekst’, kommer en lille boks frem, hvori du får mulighed for fx at bestemme font, skriftstørrelse eller indsætte et link. Hold musen over ikonerne, så kan du se, hvad de betyder. 

Du kan også gøre brug af flettefelter i tekst-feltet. Klik i så fald på {}-knappen. Med flettefelter kan du nemt tilføje dynamiske oplysninger om modtageren (’Medlem’) eller dig selv (’Konto’). Det kan fx se således ud: 

Læs mere om flettefelter her. 

Indsætter du et 'Billede', kan du vælge fra dit arkiv eller uploade et nyt.

Billedet kan du redigere ved at føre musen henover billedet og klikke på ’blyanten’  under billedet, hvorefter du får mulighed for fx at ændre justeringen, størrelsen eller knytte et link til billedet.

Vi uddyber flere forskellige indstillinger nedenfor.

Indstillinger

Indstillinger for skabelon

Klik på ’Indstillinger’ i panelet til højre, og vælg herefter fanen ’Skabelon’. Her er der følgende muligheder:

’Skabelonfarver’: Du kan ændre skabelonens farver her. Du kan ændre baggrundsfarven, farven på indholdet (dvs. der hvor du indsætter blokke) og farven på skabelonens ’border’ (dvs. kanten mellem indholdet og baggrunden). 

Bemærk: Denne indstilling er ikke synlig, hvis du har valgt at anvende din egen skabelon. Vil du ændre skabelonens farver, skal du altså gøre det i din skabelons kode, som du kan ændre under ’Template’ i topmenuen.

’Skabelonindstillinger’: Her kan du ændre skabelonens bredde, padding (den luft der er mellem baggrunden og selve indholdet), border (ramme omkring indholdet), luft i toppen og luft i bunden. Derudover kan du vælge ’Vis i browser’ (altså om et link, hvor man kan få vist kampagnen i sin browser, skal være synligt), og du kan vælge, hvilken tekst der skal stå i det her ’Vis i browser’-link. Du kan også redigere din permission reminder, hvis du ønsker en anden tekst end den, som du har valgt under indstillinger for din liste. 

Bemærk: Disse indstillinger kan være begrænset, hvis du anvender din egen skabelon. I så fald vil du ikke kunne ændre bredde, padding, border og luft. Disse ting må du ændre under ’Template’ i topmenuen, hvor du kan ændre koden for den specifikke skabelon.

’Række og celle-standarder’: Her kan du vælge ’celle-padding i px’ (dvs. størrelsen af den luft, der er omkring de enkelte celler. 

’Preheader’: Tryk ’ja’ ud for ’Inkludér preheader’, hvis du ønsker, at kampagnen skal indeholde en preheader (preheader er den tekst, modtagerne afhængig af e-mail-klient ser lige under emnelinjen eller allerøverst i selve kampagnen, se eksempel nedenfor).
I det næste felt ’Preheader-tekst’ skriver du, hvad der i så fald skal stå i preheaderen, hvis du har tilvalgt denne.

’Mobiloptimering’: Her kan du vælge at slå mobiloptimering til. Læs mere om mobiloptimering længere nede på denne side. 

 

 

Indstillinger for række

Før musen over en række, og vælg det sorte tandhjul. Så kommer du til indstillinger for rækken. Alternativt kan du finde det via ’Indstillinger’ i panelet til højre og så fanen ’Række’, hvis du da har markeret den pågældende række. 

I indstillinger for kampagnens række kan du vælge følgende:                                                                                           

’Rækkeindstillinger’: Her kan du ændre baggrundsfarven for den specifikke række, og du kan vælge, hvor høj rækken skal være. Hvis der ikke står noget i højden, vil rækkens højde afhænge af højden af indholdet i rækkens celler. 

 

’Mobiloptimering’: Hvis du har slået mobiloptimering til under indstillinger for skabelonen, kan du her vælge, hvor mange celler der skal være pr. række, når indholdet mobiloptimeres/omrokeres.

’Regler’: Hvis en række kun må vises eller skjules for nogle bestemte medlemmer, kan du her oprette regler for dette. Under ’Tilføj regler’ opsætter du de kriterier, der skal bestemme, om de enkelte modtagere af kampagnen må få vist/skjult kampagnen. Dette kalder vi også for ’segmenteret indhold’, som du kan læse mere om her

 

Indstillinger for celle

Vælg fanen ’Celle’ under ’Indstillinger’ i panelet til højre, eller klik alternativt på det blå tandhjul ud for den celle, du ønsker at redigere indstillinger for. 

Her kan du vælge at ændre på cellens baggrundsfarve, cellens bredde og luft/padding om cellen. Du kan også vælge om cellen skal justeres til at være i toppen, midten eller bunden. 

 

Indstillinger for indhold

Når du vælger indstillinger for cellen, kan du, hvis cellen indeholder et billede, også vælge forskellige indstillinger for billedet. Du kan vælge et nyt billede fra mediearkivet, eller du kan redigere billedet. 

Derudover kan du under ’vandret justering’ vælge, om billedet skal være centreret, justeret til venstre eller til højre. 
Billedet ’bredde’ og billedet ’højde’ kan du også indstille ved at indtaste den ønskede bredde eller højde i pixels. 
Ved ’Alt tekst’ kan du skrive den tekst, der dukker op, når musen er på billedet. Det er dog ikke alle e-mail-klienter, der understøtter denne funktion. 
Under ’link’ kan du indtaste en webadresse, hvis du ønsker, at læserne skal kunne klikke på billedet og føres hen på en bestemt side. 
’Link-sporing’ kan du anvende, hvis du gerne vil kunne spore, hvorfra de besøgende har klikket sig ind på det link, du angav ovenfor. Her skriver du altså en tekst, som du kan bruge til at genkende, hvorfra de besøgende har klikket sig ind. I URL’en vil denne tekst indgå (se eksempel nedenfor), og du vil kunne se det i Google Analytics også. Læs mere om link-sporing her.

 

Hvis du har valgt at indsætte et link til et spørgeskema fra SurveyMonkey, kan du udover disse billedindstillinger også redigere link og opsamler til spørgeskemaet. Læs mere her

 

Mobiloptimering

Mobiloptimering betyder kort sagt, at din kampagne tilpasses mobile enheder, også kaldet en ’responsiv’ skabelon. På den måde undgår du, at indholdet bliver for småt og dermed ulæseligt på eksempelvis en mobil. Heyloyalty kan helt automatisk tilpasse indholdet til mindre skærme, hvis du slår funktionen til under indstillinger for skabelonen. Du skal dog være opmærksomhed på følgende:

 • Dit indhold i kampagnen placeres ovenpå hinanden - konsekvent fra venstre til højre - dvs. at hvis du har et billede i venstre side af kampagnen og tekst i højre side, så kommer billedet øverst efterfulgt af teksten, når kampagnen ses på en mindre skærm. Du skal derfor tænke dig om, når du sætter indholdet op, da rækkefølgen ellers vil komme til at se rodet/ulogisk ud. Under indstillinger for den specifikke række kan du vælge, hvor mange celler du ønsker vist pr. række.
  Nedenfor kan du se et eksempel på et kampagnelayout, og hvordan cellerne stables, når kampagnen mobiloptimeres.

           

 

 

 

Desktopversionen

    

Mobilversionen

                                                                          

 • Kampagnens udseende kan variere afhængig af den mobile enhed og e-mail-klient, hvorfor du aldrig kan være 100 % sikker på resultatet. Vi anbefaler derfor på det kraftigste at teste dine kampagner inden udsendelse, også gerne med en udvidet test.
   
 • Det mobiloptimerede design "træder i kraft" på skærme mindre end 480 px. som f.eks. smartphones. Men på skærme større end dette (som f.eks. tablets) er indholdet ikke mobiloptimeret. Ønskes dette, kan du overveje at få en skræddersyet skabelon / custom template. 
   
 • Standardskabelonen er tilpasset 'mobiloptimering'. Laver du din egen skræddersyede skabelon, altså en custom template, skal denne kodes til at være mobiloptimeret/responsiv, da løsningen for mobiloptimering i Heyloyalty kun virker på standardskabelonen. 

Step 3: Test og godkend


På step 3 kan du se og teste din kampagne, inden du sender den af sted. Det anbefaler vi, at man altid gør for at sikre, at alt er, som det skal være.

Øverst under ’Kampagneinformationer’ står de oplysninger, du angav under step 1, så du kan tjekke, om alt stemmer overens. 

Nedenunder kan du ’sende test e-mail’. Har du lavet en ’testliste’, kan du vælge at sende kampagnen til de adresser på den angivne liste. Eller du kan selv indtaste den e-mail-adresse, du ønsker at sende testkampagnen til. Vil du sende til flere ad gangen, adskiller du bare e-mail-adresserne med et komma. 

Øverst i en test-kampagne vil modtagerne kunne svare, om de kan godkende kampagnen eller ej. 


Når du har sendt en test e-mail, vil du i Heyloyalty kunne se en statuslinje over modtagere af testmailen, hvornår testmailen er afsendt, hvor mange der er sendt til personen, dato for godkendelse, og hvorvidt modtageren har godkendt testmailen eller ej. 

Du kan også vælge fanen ’Udvidet test’. Læs mere om denne nedenfor.

Nederst på step 3 kan du se kampagnens udseende på e-mail og mobil. Vær dog opmærksom på, at disse fremvisninger kun er vejledende, og at den bedste måde er sikre, at kampagnen bevarer dit design og layout, er ved at sende test-emails og lave ’udvidet test’. 

Hvis du er færdig med kampagnen, men ønsker den udsendt på et andet tidspunkt, klikker du dig blot tilbage til step 1, hvor du i ’Udsendelsestidspunkt’ kan ændre dette.

Du kan også klikke på ’Gem & afslut’, hvis du ønsker at lukke og gemme opsætningen for nu og vende tilbage senere. 

Er du glad og tilfreds, klikker du på ’Godkend’ (hvis kampagnen er indstillet til et senere udsendelsestidspunkt) eller ’Godkend og afsend nu’ (hvis kampagnen er indstillet til at blive udsendt med det samme).  

Udvidet test

Med ’Udvidet test’, som du vælger på kampagneopsætningens step 3, har du mulighed for at teste din kampagne visuelt på forskellige skærme og i forskellige e-mail-klienter, inden du udsender den. ’Udvidet test’ er altså smart, fordi den kan vise dig, hvordan din kampagne ser ud i modtagerens indbakke, hvad enten de læser med over mobilen, på tablet, i en gammel e-mail-klient eller noget helt fjerde. 

’Udvidet test’ giver dig desuden mulighed for at teste, om din kampagne opfattes som spam af e-mail-klienter. 

HVORFOR KLIENTTESTE OG SPAMTJEKKE DIN KAMPAGNE?

Med 'udvidet test' sikrer du, at dit nyhedsbrev ser godt ud for alle dine modtagere. Skærmstørrelse og e-mail-klienter kan påvirke udseendet af din kampagne. Størstedelen af dine nyhedsbreve bliver i dag åbnet på en mobil enhed (mobil, tablet). Derfor er det en rigtig god ide at teste din kampagne, inden du sender den af sted, så du er sikker på, at designet ser ud som planlagt. Jo bedre dit nyhedsbrev visuelt præsenterer sig overfor flest mulige af dine kunder, des større respons og effekt vil du opnå. Og ved at spamtjekke øger du sandsynligheden for, at alle dine modtagere får dit nyhedsbrev, og at det ikke blot ryger i spamfiltret.

Her kan du se en oversigt over, hvilke klienter (e-mail og mobil) og spamfiltre, der indgår i testen:

E-mail klienter

AOL Mail *
Apple Mail 5 + 6
Gmail *
Lotus Notes 6.5-8.5
Thunderbird
Outlook 2000-2013
Outlook 2011 (Mac)
Outlook.com *
Yahoo! Mail *
 

* Test på webmail er tilgængelig i IE9, de seneste versioner af Chrome & Firefox (PC), og på Android-enheder 

Mobilklienter

Android 2.3 + 4.0
Gmail (Android)
Outlook (Android)
iPhone 4 - 6 og iOS 6 + 7 + 8
iPad (retina) + Mini iOS 7
BlackBerry Text & HTML
Outlook.com (iPhone)
Symbian S60
Windows Phone 8

Spamfiltre

MessageLabs
Postini
Barracuda
SpamAssasin
Yahoo! Mail
DKIM
DomainKeys
SenderID
Outlook
AOL Mail
Gmail
GMX
Mail.com

           

Når testen er færdig, vil du se en status over, hvordan dit nyhedsbrev performer, samt en anbefaling af, hvad du kan gøre bedre eller ændre, for at dine budskaber lander rigtigt – og uden om spamfiltrene.

Bemærk: ’Udvidet test’ er en betalt tjeneste, som efterfølgende afregnes på din konto. Prisen er 50,- (ekskl. moms) pr. test.
Din test gemmes altid automatisk, så du kan vende tilbage til dine testresultater (du finder dine tidligere tests under kampagnens step 3), men du kan på nuværende tidspunkt kun tilgå dine tidligere udvidede tests, så længe kampagnen ikke er udsendt endnu.

Next entry: Kampagner sms

Previous entry: Statistik autoresponder