Integration

I Heyloyalty har du mulighed for at integrere dine kampagner og autoresponders med SurveyMonkey, RSS-feeds og OpenGraph. 
Se nedenfor hvordan du anvender disse integrationer i kampagner i Heyloyalty.

1. Klik på menupunktet ’Indstillinger’ i topmenuen.

2. Vælg fanebladet ’Integration’.

2.a. Ønsker du at integrere SurveyMonkey, klikker du på ’Aktiver’. Herefter åbnes et nyt vindue, hvor du skal indtaste dine SurveyMonkey-kontooplysninger og give Heyloyalty tilladelse til at bruge din SurveyMonkey-konto.

2.b. Ønsker du at tilføje RSS-feeds, klikker du på ’Rediger’ ud for RSS-feeds-rækken og indtaster navn og URL for det RSS-feed, du ønsker at anvende. Klik på v-tegnet for at gemme. Klik på + for at tilføje flere RSS-feeds. Ønsker du at redigere eller slette et nuværende RSS-feed, klikker du på henholdsvis blyanten eller skraldespanden til højre. 

 

2.c. For at tilføje OpenGraph klikker du på 'Rediger' ud for rækken, og ligesom ved RSS-feed indtaster du et navn og en URL for feed'et. 
Herefter skal du vælge typen af feed'et, hvor du enten kan vælge 'Artikel' eller 'Produkt'. De henter begge indhold ud fra samme princip, men standardopsætningen er tilpasset den enkelte variant. 
Klik på v-tegnet for at gemme og + for at tilføje flere OpenGraph-feeds. Ønsker du at redigere eller slette et nuværende OpenGraph-feed, klikker du på henholdsvis blyanten eller skraldespanden til højre. 

SurveyMonkey

Når du har aktiveret integrationen med SurveyMonkey, kan du nemt og enkelt inkludere spørgeskemaer i dine kampagner. 
Sådan gør du:
 

1. På step 2 i din kampagneoprettelse eller på step 2 i oprettelsen af din autoresponder trækker du først én eller flere blokke over i dit nyhedsbrev.

2. Vælg herefter ’SurveyMonkey’ under ’Vælg indhold’ i panelet til højre og træk det over din kampagne.

3. Så skal du vælge mellem dine spørgeundersøgelser (som du inden da har lavet på SurveyMonkeys hjemmeside), og du skal vælge den indsamler, du ønsker, (som du også har lavet, da du oprettede undersøgelsen). 

4. Tryk ’Godkend’, når du har indtastet oplysningerne.

5. Vælg herefter det billede eller den grafik fra dit mediearkiv, som modtagerne skal klikke på for at komme videre til spørgeskemaet. 

6. Fortsæt med at opsætte og designe din kampagne, som du plejer. Dit valgte billede vil fungere som et link til spørgeundersøgelsen. 

Dine resultater af undersøgelsen finder du på din SurveyMonkey-konto, i takt med at modtagerne besvarer spørgeskemaet.

KEND DINE MEDLEMMER

En online spørgeundersøgelse er en nem og oplagt måde at blive klogere på dine medlemmer. Du kan bl.a. undersøge, om de er tilfredse, forstå deres indkøbsvaner eller få indsigt i demografien. Mulighederne er uendelige. 
Husk, at jo bedre du kender dine medlemmer, jo mere relevant kan du kommunikere til dem.

RSS-feed

Når du har tilføjet RSS-feeds under ’Indstillinger’, kan du indsætte automatisk indhold ved at inkludere disse i dine kampagner og autoresponders. Det er en smart måde at berige dit nyhedsbrev med nyheder fra andre websites eller dit eget, hvis du selv har et RSS-feed. 

1. På step 2 i din kampagneoprettelse eller på step 2 i oprettelsen af din autoresponder trækker du blokken ’RSS-feed’ over i dit nyhedsbrev. Så kommer et nyt vindue op.

2. Under fanen ’Generelt’ skal du herefter vælge det ’RSS-feed’, du ønsker at indsætte, og du skal vælge ’Max. antal artikler’, dvs. hvor mange artikler der max skal vises. 

 

 3. Klik herefter på fanen ’Udseende’. Til højre ser du et eksempel på en RSS-feed-artikel, og til venstre har du forskellige indstillingsmuligheder. Ved hjælp af fluebenet ud for de enkelte menupunkter kan du til-/fravælge, at featuren bliver vist.

4. Under ’Overskrift’ kan du indstille artiklens overskrift i forhold til ’font’ (skrifttype), ’justering’, ’størrelse’, ’farve’ og ’luft bund’ (hvor meget plads der skal være under overskriften).

5. Under ’Resumé’ kan du indstille artiklens uddrag. Du kan indstille ’font’, ’justering’, ’størrelse’, ’farve’, ’tegn’ (altså hvor lang skal resuméet være) og ’luft bund’. 

6. Under ’Knap’ indstiller du ’Læs mere’-knappen, som fører læseren ind på sitet, hvor artiklen ligger. Du kan indstille knappens ’baggrundsfarve’, ’farve’, ’font’, ’størrelse’, ’tekst’, ’bredde’, ’justering’ og ’luft bund’. 

7. Klik til sidst på ’Indsæt indhold’, når du har valgt de ønskede indstillinger.

 

Du kan altid redigere indstillingerne for udseendet af dit RSS-feed ved at trykke på den sorte blyant i menuen, der dukker op, når du holder musen over feed’et. 

OpenGraph med artikelfeed

Før du kan gøre brug af Opengraph-feeds i din kampagner og autoresponders, skal du tilføje dine feeds under 'Indstillinger' som beskrevet ovenfor. Herefter er du klar til at lave smarte nyhedsbreve med automatisk indhold. 

1. På step 2 i din kampagneoprettelse eller på step 2 i oprettelsen af din autoresponder trækker du blokken ’Artikel' over i dit nyhedsbrev. Så kommer et nyt vindue op.

2. Under fanen ’Generelt’ skal du herefter vælge feed'ets type, og hvilket feed du ønsker at indsætte (her kan du vælge mellem dem, du oprettede under 'Indstillinger' og 'Integration'). 

Herunder skal du vælge, hvor mange antal artikler der skal være pr. række, og hvor mange rækker der skal vises.

Nederst skal du vælge, hvilken template (skabelon) du ønsker at anvende. Under punktet 'Template' i topmenuen har du mulighed for at oprette skabeloner til OpenGraph-artikler.
Ellers kan du også gøre det her ved at vælge 'Ny template', hvor du på fanen 'Udseende' har mulighed for at kode din egen skabelon.
Her vælger vi standardskabelonen. 

 

3. Klik på fanen ’Udseende’. Til højre ser du et eksempel på en OpenGraph-artikel-feed, og til venstre har du forskellige indstillingsmuligheder.
Ved hjælp af fluebenet ud for de enkelte menupunkter kan du til-/fravælge, at featuren bliver vist.

4. Under ’Overskrift’ kan du indstille artiklens overskrift i forhold til ’font’ (skrifttype), ’justering’, ’størrelse’, ’farve’ og ’luft bund’ (hvor meget plads der skal være under overskriften).

5. Under ’Beskrivelse’ kan du indstille artiklens uddrag. Du kan indstille ’font’, ’justering’, ’størrelse’, ’farve’, ’tegn’ (altså hvor lang skal resuméet være) og ’luft bund’. 

6. Under 'Billede' kan du indstille, hvor meget luft der skal være under billedet. 

 

7. Under ’Knap’ indstiller du ’Læs mere’-knappen, som fører læseren ind på sitet, hvor artiklen ligger. Du kan indstille knappens ’baggrundsfarve’, ’farve’, ’font’, ’størrelse’, ’tekst’, ’bredde’, ’justering’ og ’luft bund’. 

 

Du kan altid redigere indstillingerne for udseendet af dit OpenGraph-feed ved at trykke på den sorte blyant i menuen, der dukker op, når du holder musen over feed’et. 

OpenGraph med produktfeed

Via Open Graph-formatet er det nu også muligt at sætte en mail op med dynamiske produkter. Denne intelligente løsning er en direkte integration mellem Heyloyalty og din hjemmeside uden involvering fra eksterne kilder. Den sikrer dig dit ønskede design hver gang, og du kan spare meget tid med den effektive opsætning af nyhedsbreve.

Heyloyalty tilbyder en standardskabelon som kendt fra RSS-feeds og Raptor-produktfeeds. Her kan du vælge, hvad dine feeds skal indeholde og redigere udseendet af overskrift, beskrivelse, billede, pris, førpris og knap ud fra samme princip som beskrevet under ovenfor og vist nedenfor med udgangspunkt i et produkt:


Har du brug for et andet design eller supplerende informationer til dine feeds/produktvisninger, er det muligt at lave din helt personlige template direkte i Heyloyalty. Dette er muligt via menupunktet ’Template’, men kan også styles, når du indsætter OpenGraph-produkter i maildesigneren på step 2, som vist på billedet nedenfor:

Heyloyalty tilbyder som standard en række flettefelter, som du kan vælge imellem, når du selv laver din skabelon:

Indholdet af disse flettefelter hentes via såkaldte metatags fra din webshop. Du kan også få lavet yderligere metatags med tilhørende flettefelter via personlige skabeloner. Dette beskrives nærmere i afsnittet nedenfor.

Personlige skabeloner/’custom templates’ kræver, ligesom opsætning og integration af produktfeeds, visse tekniske forudsætninger. Derfor tilbyder vi opsætning samt sparring om indhold og design gennem vores tætte samarbejdspartner Loyalitetsbureauet. Når først opsætningen er på plads, kan du selv bestemme, hvor selvkørende din e-mail-marketing skal eksekveres.

 

Opsætningen

De førnævnte metatags indsættes under headeren på din webshops produktsider. Et metatag er i dette tilfælde en beskrivelse af en unik funktion ved produktet. Det kan være et tag til pris, beskrivelse, et link til et billede, kategori eller noget andet, du ønsker at beskrive og segmentere efter. Du kan vælge de metatags, Heyloyalty bruger til editorens standardskabelon. Her vil de nødvendige metatags se således ud:

<head>

<meta property="og:title"Indsæt indhold" />
<meta property="og:image" content="Indsæt indhold" />
<meta property="og:description" content="Indsæt indhold" />
<meta property="og:url" content="Indsæt indhold" />
<meta property="og:type" content="Indsæt indhold" /> 
<meta property="product:original_price:amount" content="Indsæt indhold" /> 
<meta property="product:price:amount" content="Indsæt indhold" />

</head>

Som du kan se, gør editorens standardskabelon ikke brug af alle de flettefelter, der tilbydes som standard, hvis du laver en personlig skabelon/’custom template’. Vælger du at lave din egen skabelon, kan du fjerne/tilføje metatags på dine produktsider med udgangspunkt i netop de standardflettefelter, der blev lidt længere oppe under dette punkt.

Et komplet set af metatags i Heyloyalty’s standard, der dækker over samtlige flettefelter under personlig skabelon/’custom template’  består af følgende:

<head>

<meta property="og:title" content=" Indsæt indhold " />
<meta property="og:image" content=" Indsæt indhold " />
<meta property="og:description" content=" Indsæt indhold " />
<meta property="og:url" content=" Indsæt indhold " />
<meta property="og:type" content=" Indsæt indhold " /> 
<meta property="product:original_price:amount" Indsæt indhold " /> 
<meta property="product:price:amount" content=" Indsæt indhold " /> 
<meta property="product:price:currency" content=" Indsæt indhold " /> 
<meta property="product:brand" content=" Indsæt indhold " /> 
<meta property="product:color" content=" Indsæt indhold " />
<meta property="product:category" content=" Indsæt indhold " />
<meta property="product:size" content=" Indsæt indhold " /> 


</head>

Har du behov for endnu mere fleksibilitet i dine Open Graph-produktfeeds, kan du derudover selv tilføje nye metatags på dine produktsider med tilhørende flettefelter i Heyloyalty, så de passer til netop dine behov.

Via produktsidernes URL’er overføres det ønskede indhold til et endpoint. Dette endpoint skal være et URL-feed i enten json- eller xml-format. URL-feedet indsættes i Heyloyalty under ’Indstillinger’ -> ’Integration’ –> ’OpenGraph’, som vist nedenfor:

Du kan have alle de forskellige URL-feeds, du ønsker - og hvilke produkter, de hver især henter, er helt op til dig. Det afhænger blot af din personlige opsætning. Lad os sige, du har et URL-feed, der automatisk opdateres med ’Nye produkter’ i shoppen. Du har samtidig et URL-feed, som henter produkter fra kategorien ’Mand’, og et, der henter fra kategorien ’Sommerudsalg’. Du kan i Heyloyaltys maildesigner indsætte en eller flere rækker fra disse kategorier i samme mail. Her kan du også tilføje regler til de enkelte rækker, så produkter fra kategorien ’Mand’ kun vises til den mandlige del af din modtagerliste, mens alle modtagere får vist produkter fra de andre ’Sommerudsalg’- og ’Nye produkter’-feedet.

Den intelligente integration sørger for, at det samme produkt ikke vises to gange i den samme mail.

Den dynamiske og automatiserede opsætning ligner fremtiden inden for email-marketing. Det hele kan sættes op i et lækkert, personligt design, hvor det eneste man skal koncentrere sig om, er opdateringer i webshoppen.

Next entry: Medlemsoversigt

Previous entry: Segmenteret indhold (regler)