Listestatistik

Under punktet ’Statistik’ i topmenuen, vælger du ’Listestatistik’.

Så kommer du først til en oversigt over alle dine lister, hvor du kan se listens navn, åbningsrate, CTR, antal medlemmer på listen og oprettelsesdato/-tidspunkt. Endelig kan du under ’Kontrolpanel’ også se udvidet listestatistik. 
Øverst kan du desuden søge efter en specifik liste. 

Klik på den pågældende listes navn eller ’statistik’-ikonet for at se uddybende statistik om listen. 

Overblik

Under fanen ’Overblik’ kan du få vist udførlig statistik for din liste.

Øverst kan du se antal tilmeldte, antal afmeldte, listens åbningsrate og CTR for e-mail-kampagner og CTR for sms+.

Her kan du også se knapperne '’Hard bounces’, ’Soft bounces’, ’Spamklager’ og ’Mobilafvisninger’. Klikker du på en eller flere af disse, åbnes et nyt vindue, hvor Heyloyalty automatisk har segmenteret din modtagerliste efter det pågældende. 

Under ’Udvikling’ kan du få en visuel illustration over statistikken for din liste. 

Øverst kan du se en graf over udviklingen i antal tilmeldte, opdaterede, importerede og afmeldte. Ved at klikke på betegnelserne kan du fra- og tilvælge, hvad du vil have vist i grafen.
Nedenunder kan du se en graf over udviklingen i det samlede antal medlemmer på listen. 

Du kan vælge at få vist graferne i en specifik tidsperiode ved enten at vælge ’Uge’, ’Månede’, ’År’ eller ’Alle’ øverst til højre, eller du kan indtaste en bestemt tidsperiode ved hjælp af datofelterne.
Ved at hive i de hvide ’scrollere’ nederst kan du også ændre den viste tidsperiode. 

Før musen over graferne kan du se oplysninger om det præcise antal tilmeldte/opdaterede/importerede/afmeldte og samlet antal medlemmer den pågældende dag. 

Nederst på siden kan du se, hvorfra medlemmerne har tilmeldt, opdateret og afmeldt sig. 

Demografi

Fanen ’Demografi’ er kun synlig, hvis du har oprettet de felter, som statistikken her vedrører. Her kan du se forskellige statistik for dine listemedlemmer i forhold til de oplysninger, du har på dem (dvs. det afhænger af, hvilke felter du har valgt, da du oprettede listen).

Øverst kan du fx se en graf over medlemmernes alder inkl. en gennemsnitsalder. 

Derudover kan du se, hvilke lande dine medlemmer kommer fra. Du kan se, hvor stor en procentdel af din medlemsliste, der er mænd eller kvinder. Og endelig kan du se, hvilket postnummer medlemmerne er bosat i. 

Platforme

Under fanen ’Platforme’ kan du få et overblik over, hvilke e-mail-klienter medlemmerne på din liste anvender til at åbne dine kampagner. 

Med ’Mobil / PC’-diagrammet nederst kan du se, hvor stor en del af dine medlemmer der åbner dine kampagner på henholdsvis PC eller mobil. 

Under ’Styresystemer’ kan du se, hvilke styresystemer medlemmer anvender.

'Under 'Browser' kan du se, hvilke browsere dine medlemmer har anvendt. 

 

Next entry: Flettefelter/merge tags

Previous entry: Importer en medlemsliste