Medlemsoversigt

Du har nu fået lavet din liste og tilføjet medlemmer. 

 1. Klik på ’Lister’ i topmenuen.
   
 2. Vælg ’Se medlemmer’ ud for den pågældende liste, eller klik på listens navn. Så kommer du til ’Medlemsoversigten’ for listen. 

Øverst kan du oprette medlemmer, oprette eller se et segment (segmentering), importere/eksportere og søge efter medlemmer. 
Når du søger, kan du vælge, hvad du skal søge efter. Fx fornavn, e-mail, eller andre felter afhængig af listens felter. 

I medlemsoversigten kan du derudover se navnet på medlemmerne, status på deres e-mail og mobil, deres e-mail, mobilnummer, oprettelsesdato, antal modtaget mail, åbningsprocent, antal modtaget sms’er og kontrolpanel.

Nederst kan du vælge, hvor mange medlemmer du vil have vist på siden. 

Flyt, kopier og slet medlemmer

I kontrolpanelet (yderst til højre) i medlemsoversigten kan du ’se medlemmet’, ’rediger medlemmet’ eller ’slette medlemmet’

Til venstre for medlemmernes navn kan du krydse nogle medlemmer af, eller du kan via knappen ’vælg’ afkrydse alle medlemmer eller medlemmerne på den pågældende side. 

Herefter klikker du på ’Handling for flere medlemmer’ 

Her kan du vælge enten at flytte de markerede medlemmer til en anden liste, kopiere dem til en anden liste, eksportere dem eller slette den. 

Vælger du at flytte eller kopiere ét eller flere medlemmer til en anden liste, skal du vælge, hvilken liste de skal flyttes/kopieres til. 

 

Se detaljer om medlemmet

Når du er i ’Medlemsoversigten’, klikker du på øjet (’Se medlem’) ud for det medlem, hvis oplysninger du ønsker at se. Så kommer du til siden ’Medlemsdetaljer’:

Her kan du se medlemmets e-mail status (aktiv, soft bounce eller hard bounce) og mobil status. Når medlemmets status er ’Aktiv’, betyder det, at dine kampagner når frem til medlemmet. ’Soft bounce’ betyder, at dine mails ikke når frem pga. en midlertidig fejl (fx en fyldt indbakke), mens ’Hard bounce’ betyder, at dine mails heller ikke når frem, men her skyldes det en permanent fejl (fx en lukket e-mailadresse).

Derudover kan du se medlemmets åbningsprocent og CTR, hvornår og hvorfra medlemmet er oprettet, sidste ændringsdato, hvornår og hvorfra medlemmet sidst er opdateret, medlemmets navn og andre oplysninger, som medlemmet har udfyldt (afhængig af listens felter). 

Klik på ’Rediger medlem’, hvis du ønsker at rette medlemmets oplysninger.

Rediger medlemsoplysninger

Når du har oprettet medlemmer, vil du kunne se og redigere dem her i medlemsoversigten:

 1. Klik på ’Lister’ i topmenuen.
   
 2. Vælg ’Se medlemmer’ ud for den pågældende liste, eller klik på listens navn. Så kommer du til ’Medlemsoversigten’ for listen. 
   
 3. Under kontrolpanelet til højre klikker du blyanten (’Rediger medlem’) ud fra det medlem, du gerne vil redigere. 
   
 4. Rediger eller tilføj de oplysninger om medlemmet, du ønsker.
   
 5. Tryk ’Gem medlem’ efterfølgende. 

Hvis der er mange medlemmer, du gerne vil redigere eller opdatere, kan du alternativt importere din fil med medlemslisten på ny (hvis filen altså er opdateret med disse oplysninger) og vælge ’opdater’. Læs mere her. 

Next entry: Eksporter medlemmer/lister

Previous entry: Integration