Oprettelse af liste

Når du skal oprette en ny liste, skal du:

 1. Give din liste et navn.
   
 2. Vælge et land. Hvis du sender kampagner til flere lande, kan det være en god ide at have en liste for hvert land.
   
 3. Vælge tidszone. Dette har betydning for, hvornår dine kampagner udsendes. 
   
 4. Vælge datoformat (se tekstboks).
   

  DATOFORMAT

  I Danmark bruger vi typisk dag-måned-år. Så skriver du sådan her: dd-mm-yyyy

  Du har mulighed for at lave følgende datoformater med disse separatorer: / . –

  dd-mm-yyyy  //  mm-dd-yyyy  //  yyyy-mm-dd
  //  yy-mm-dd  //  dd-mm-yy  //  mm-dd-yy

  Derudover kan du også undlade at skrive enten dag, måned eller år – dvs. hvis du kun ønsker, at der skal vises måned og år, skriver du mm-yy.

 5. Tage stilling til, hvordan du vil håndtere om dubletter – dvs. ens medlemsoplysninger.
  Vælger du 'Tillad', tillader du ens medlemsoplysninger på din liste (fx to medlemmer med samme mobilnummer) - og omvendt ved 'Tillad ikke'.
  Bemærk: Når du importerer medlemmerne, kan du altid ændre din håndtering af dubletter, hvis du skifter mening - dette er blot en forindstilling. 
   
 6. Herefter skal du vælge felter, hvor du kan vælge både standardfelter, og du kan oprette dine egne felter. Disse felter afgør, hvilke medlemsoplysninger der skal være på din liste. Efterfølgende er det også disse felter, du benytter til flettefelter/merge tags

Vælg standardfelter

Når du har udfyldt de første informationer, skal du vælge ’standardfelter’.

Under ’Vælg standardfelter’ ser du en lang række standardfelter, du kan gøre aktive (ved at klikke på dem) eller beholde inaktive:

STANDARDFELTERNES BETYDNING:

Fornavn’: Du vil vide fornavn.
Efternavn’: Du vil vide efternavn.
E-mail’: Du vil vide e-mail.
Mobilnummer’: Du vil vide mobilnummer.
Køn’: Du vil vide køn.
Fødselsdato’: Du vil vide fødselsdato.
Adresse’: Du vil vide adresse.
Postnummer’: Du vil vide postnummer.
By’: Du vil vide by.
Land’: Du vil vide land.
Kodeord’: Medlemmet skal indtaste en kode ved login til medlemsprofil.
Reference’: Du vil typisk kun gøre brug af dette felt, hvis du fx har medlemsnumre på dine medlemmer, som du bruger til at referere til den enkelte på. Hvis du anvender det, skal du være opmærksom på, at medlemmet skal kende referencen, ellers skal du skjule feltet i din tilmeldingsformular. 
Butik’: Har du mere end én butik og har du oprettet dem i fanebladet ’Butikker’, vælger medlemmet her imellem dine forskellige butikker. 

Disse felter svarer til de oplysninger, du gerne vil indhente fra dine medlemmer eller har i forvejen.
Som minimum skal du have enten e-mail eller mobilnummer – ellers kan du ikke sende noget ud. 

Når du har valgt standardfelter, kommer der en ny boks ’Indstillinger standardfelter’. Her har du mulighed for at indtaste såkaldte ’fallbacks’ til dine valgte felter. Disse vil fremgå, når du anvender flettefeltet, og et medlem ikke har angivet disse oplysninger. Se eksempel i tekstboksen. 

FALLBACKS

Fallbacks kan være en god ide, hvis du mangler oplysninger på nogle af dine medlemmer.

Lad os sige, at du benytter flettefelter til at skrive ”Kære [kundens navn]” i et nyhedsbrev. Hvis en kunde ikke har udfyldt sit fornavn, vil der bare stå ”Kære       ”. Derfor kan du fx skrive ’kunde’ i fallback til feltet ’fornavn’, således at der i stedet kommer til at stå ”Kære kunde” hos medlemmet, der ikke har angivet sit fornavn. 

Husk at trykke ’Gem’, når du er færdig. 

Tilføj egne felter

Nederst i oprettelsen af en ny liste (og ved redigering af en liste) har du mulighed for at tilføje dine egne ’felter’ – eller ’customfelter’, som de også kaldes. 

Hvis du vil indsamle yderligere oplysninger om dine medlemmer, end du kan med standardfelterne, opretter du dine egne felter således:

 1. Klik på ’Opret nyt felt’.
   
 2. Vælg ’feltnavn’, dvs. navnet på det nye felt. Feltnavnet må max fylde 30 anslag og er synligt for dine medlemmer, hvis du vælger dette på din tilmeldings- og opdateringsformular.
   
 3. Vælg feltets ’type’.

  ’Tekst’: Her skriver medlemmet selv noget i feltet. Et eksempel herpå kunne være ”Hvilken vin er din favorit?” eller ”Hvilken bil har du?”.

  ’Nummer’: Her skriver medlemmet selv et nr. i feltet. Måske du vil have oplyst ”Dækstørrelse på bil” eller ”Buksestørrelse”.

  ’Dato’: Medlemmet oplyser selv en dato ud fra dato-skabelonen, fx ”Sidste synsdato for din bil”.

  ’Ja/Nej’: Medlemmet bliver præsenteret for en enkelt boks, som kan krydses af eller efterlades tom, fx "Ønsker opdateringer om nye produkter".

  ’Enkeltvalgsmulighed’: Her kan medlemmet kun vælge én svarmulighed, fx kan du spørge ”Hvad er din yndlingssavis”? og give medlemmet fire aviser at vælge imellem, hvoraf kun én avis kan vælges som yndlings.

  ’Flervalgsmulighed’: Medlemmet kan her vælge mere end én svarmulighed, fx ved oprettelse af et felt, der hedder ”interesser”, kan du tilføje valgmulighederne ”Løb”, ”Cykling”, ”Fitness” og ”Svømning”, og medlemmet kan så vælge en eller flere interesser. 

  Når du skal tilføje valgmuligheder ved ’Enkeltvalgsmulighed’ og ’Flervalgsmulighed’, skriver du blot ét af dem i feltet, som det ses nedenfor, og så klikker du på plusset for at tilføje flere valgmuligheder, og minus hvis du skal slette en valgmulighed igen.   
 4. I kolonnen ’Flettefelt’ angiver du det navn, som feltet skal have, når du anvender flettefelter. Som standard kopierer den feltets navn. 
   
 5. I sidste kolonne kan du indtaste en ’fallback’, som vil fremgå, når du anvender flettefeltet, og et medlem ikke har angivet disse oplysninger. Feltet må godt være tomt.
   

Ved at klikke på ’Opret nyt felt’ kan du oprette lige så mange felter, du har brug for. Ved at klikke på minus ud for et felt, kan du altid slette det igen.

Husk at klikke ’Gem’, når du er færdig.

"Usynlige" felter - feltet 'updated_at'

Udover standardfelter og de felter, du selv kan oprette, findes der også nogle felter på din liste, som ikke umiddelbart er synlige. Fx feltet ’updated_at’, som angiver, hvornår et medlems oplysninger er blevet opdateret. 

Vi opdaterer feltet ’updated_at’ på listens medlemmer i flere situationer:

 • Når et medlem opdateres eller slettes enten via Heyloyalty (opdaterings-/afmeldingsformular) eller via API.
   
 • Når man kopierer en liste, vil den nye listes medlemmer alle have en 'updated_at', der stemmer overens med tidspunktet for kopiering.
   
 • Når man opretter et medlem via import eller manual oprettelse enkeltvis, vil medlemmet få sat feltet ’updated_at’ til tidspunktet for denne oprettelse.
   
 • Hvis man importerer en liste og vælger ’Opdater’ under ’Håndtering af dubletter’, vil feltet ’updated_at’ på alle medlemmer i din import blive opdateret til det pågældende tidspunkt for importen/opdateringen.

Rediger liste

Du har altid mulighed for at vende tilbage til indstillingerne for din liste og tilføje/redigere/slette felter. 

 1. Klik på ’Lister’ i topmenuen.
   
 2. Klik på blyanten (’Rediger liste’) i kontrolpanelet til højre ud for den liste, du gerne vil redigere.


   
 3. Ret/tilføj de oplysninger og felter, du ønsker. Vejledning hertil kan du finde i afsnittene ovenfor.
   
 4. Klik ’Gem’, når du er færdig. 

Vær opmærksom på, at hvis du sletter et felt fra listen, slettes oplysningerne også i det pågældende felt hos medlemmerne.

Next entry: Mediearkiv

Previous entry: Listeoversigt