Segmenteret indhold (regler)

Med segmenteret indhold (eller personificeret indhold) kan du målrette din kommunikation og gøre den endnu mere relevant for hvert enkelt medlem.

Forestil dig, at du vil sende forskelligt indhold ud til mænd og kvinder, men i samme mail.
Har du oplysninger om dine medlemmers køn, kan du fx lave regler ud fra et bestemt køns-segment. Så får de kvindelige nyhedsbrevmodtagere kun lov til at se dameprodukter, mens mændene omvendt kun ser mandeprodukter.
På den måde udsender du et mere relevant nyhedsbrev, fordi dine medlemmer sandsynligvis er mere interesseret i produkter og varer til deres eget køn.
Du opretter altså stadig kun én e-mail-kampagne eller én autoresponder, som du udsender til alle, men indholdet vil variere eller være segmenteret i forhold til medlemmernes oplysninger.

Ved at opsætte regler kan du altså bestemme, hvilke af dine modtagere der må se hvilket indhold. 

Sådan gør du

 1. På step 2 under oprettelsen af enten din e-mail-kampagne eller din autoresponder klikker du på tandhjulet ud for den række, du vil oprette regler for. 
   
 2. Under ’Indstillinger’ for ’Række’ finder du fanen ’Regler’, som du klikker på. 
  Her tilføjer du den/de regler, du vil segmentere på baggrund af.  Er der i forvejen opsat en regel, vil du kunne rette, slette eller tilføje en ny her.
   
 3. Tag først stilling til, om rækken skal vises eller skjules for de medlemmer, der opfylder de regler/segmenter, du om lidt opsætter.
   
 4. Klik herefter på ’Tilføj regler’. 
   
 5. Her skal du først tage stilling til, om segmenteringskriterierne skal ’Alle’ eller ’En’ af følgende kriterier, du om lidt opsætter. Dvs. du skal vælge, om medlemmerne skal opfylde ’alle’ de kriterier, du om lidt definerer, eller om de blot skal opfylde ét af dem, for at blive en del af segmentet. 
   
 6. I 'Vælg felt' skal du vælge, hvilke kriterier der skal gælde for reglen på rækken. Du kan vælge kriterier ud fra de felter, du har oprettet på din liste.
  Du kan oprette regler ud fra: Interesser, demografiske oplysninger som alder og køn, geografiske oplysninger som by og land, eller noget helt fjerde. Læs i øvrigt mere om segmentering her.


   
 7. Når du har valgt et felt, vil der dukke en ny ’drop down’-menu op, hvor du skal vælge ’operator’. Her skal du vælge, hvordan modtageren opfylder kriteriet. Mulighederne vil afhænge af feltet, du valgte før. 


   
 8. Herefter vil der komme et nyt felt, hvor du skal vælge en specifik mulighed.


   
 9. Klikker du på plusset (+), kan du tilføje flere kriterier. Trykker du på minus-knappen (-), sletter du et kriterium igen.
   
 10. Klik på ’Anvend’, når du er færdig. 

Det er muligt at oprette flere regler/segmenter for én række, ligesom det er muligt at have flere rækker med regler i én kampagne. 

Next entry: Integration

Previous entry: Dynamisk indhold