Tabt kurv

Inden du kan opsætte en ’Tabt kurv’, skal du sikre dig, at du under din pågældende liste har udfyldt dine Business Intelligence-oplysninger. Derudover skal du have installeret scripts og produktfeed på din webshop. Læs mere her.

Når du skal oprette en ’Tabt kurv’-autoresponder, skal du i opsætningen på step 1 vælge triggeren ’Onsite adfærd’ og herefter handlingen ’Tabt kurv’

Du kan anvende triggeren, uanset hvilken autoresponder-type (e-mail, sms, sms+) du vælger, men selve produkterne fra medlemmets tabte kurv kan du kun indsætte i en autoresponder af typen e-mail. Vejledningen herfra handler derfor om opsætningen af ’Tabt kurv’ i en e-mail-autoresponder.

På step 2 i opsætningen af din autoresponder vælger du under panelet til højre ’Tabt kurv’-ikonet og trækker det over i din mail. 

Så dukker denne boks op. Her skal du tage stilling til:

 • ’Produkter pr. række’: Her vælger du, hvor mange produkter du vil have vist pr. række. Du kan vælge mellem 1-4. 
   
 • ’Antal rækker’: Vælg det antal rækker, du ønsker at medtage. 

Klik herefter på fanen ’Udseende’, hvor du får mulighed for at indstille udseendet af produkterne. Til højre kan du se et preview af produktet, som løbende ændrer sig, efterhånden som du opsætter designet. 

Klik på menupunkterne for at se de forskellige designmuligheder (obs: Alle talværdier er i px): 

 • ’Billede’: Indstil her, hvor meget luft der skal være under billedet. 

 • ’Varenavn’: Med fluebenet kan du til-/fravælge, at produktets varenavn bliver vist. Derudover kan du indstille varenavnets ’position’ (placering i forhold til billedet), ’font’ (skrifttype), vandrette ’justering’, ’størrelse’ og ’farve’. Endelig kan du også bestemme, hvor meget luft der skal være under varenavnet.

 • ’Beskrivelse’: Produktets beskrivelse kan du med fluebenet også vælge at få vist eller skjule. Så kan du indstille beskrivelsens ’position’, ’font’, ’justering’, ’størrelse’ og ’farve’. I ’antal tegn’ kan du angive, hvor mange tegn beskrivelsen må fylde. I ’luft bund’ vælger du, hvor meget luft der skal være under beskrivelsen.

 • ’Knap’: Knappen her er den knap, som fører læseren ind på din side til produktet. Øverst kan du med fluebenet vælge at vise/skjule knappen. Så kan du indstille knappens’position’, ’baggrundsfarve’, ’farve’ (tekstfarve), ’font’, ’størrelse’, ’tekst’ (hvad skal der stå i knappen), ’bredde’, ’justering’ og ’luft bund’ (luft under knappen). 
 • ’Pris’: Skjul eller vis produktets pris ved at fjerne/beholde fluebenet. Indstil derudover produktprisens ’position’, ’farve’ (tekstfarve), ’størrelse’, ’font’, ’justering’ og ’luft bund’. 

 • ’Førpris’: Ved hjælp af fluebenet angiver du, om produktets førpris skal vises eller skjules. Du kan derudover indstille førprisens ’farve’, ’størrelse’, ’font’, ’placering’, og hvorvidt teksten skal være overstreget eller ej.
 • ’Vis kurv knap’: Sæt flueben øverst, hvis du ønsker at ’Vis kurv knappen’ skal være tydeligt. Trykker medlemmerne her, kommer de ind på deres tabte kurv på dit site. Derudover kan du indstille knappens ’position’, ’baggrundsfarve’, ’farve’ (tekstfarve), ’font’, ’størrelse’, ’tekst’ (hvad skal der stå i knappen), ’bredde’, ’justering’ og ’luft bund’ (luft under knappen).
 
 

Klik på ’Indsæt produkter’, når du er færdig med opsætningen. 

Ønsker du at redigere antallet af viste produkter, antal rækker eller diverse layoutmæssige indstillinger, kan du komme tilbage til opsætningen ved at holde musen over produkterne og klikke på den sorte blyant: 

 
 
 

 

SØRG FOR AT HAVE ET ENS PRODUKTFEED OG KORTE PRODUKTNAVNE

For at få det bedste udseendemæssige resultat i din kampagne skal du sørge for, at dine produktnavne og -beskrivelser er kompatibelt med vores program.

Dette betyder, at du skal sikre, at dit produktfeed er rimelig ens og uden for lange produktnavne.

Hvis du i dit produktfeed har lange produktnavne, kommer det til at se problematisk ud i kampagne-designet. Især hvis du har et andet produkt med et kortere navn, og disse er placeret på samme række. Så vil produkterne og knapperne ikke se ensartet ud. 

Next entry: Statistik autoresponder

Previous entry: Opret en ny autoresponder