Access-Control-Allow-Origin: www.heyloyalty.com

At skifte til Heyloyalty betød et boost i både salg og arbejdsglæde

8. mar, 2021 | Case

Læsetid 7 minutter

MARK&WALDORF efter skiftet til Heyloyalty: Der er ikke længere langt fra tanke til handling 

MARK&WALDORF er en dansk webshop, drevet af parret Helge Mark og Marlene Waldorf, der sælger anderledes og farverigt interiør, personlig pleje til mænd og kvinder, legetøj og ting til børn, accessoires og ting til ham og hende, ting til boligen, køkkenet og badeværelset, plakater, festartikler, kort og meget mere.

I denne case kan du læse, hvordan de fik succes med deres e-mail marketing efter et skifte til Heyloyalty som marketing automation platform. 

Markant stigning i omsætningen og øget arbejdsglæde

MARK&WALDORF skiftede til Heyloyalty på en Heycommerce-løsning i marts 2020, og siden da har resultaterne talt for sig selv. Som et direkte resultat af skiftet til Heyloyalty er MARK&WALDORFs omsætning steget markant, og arbejdsglæden hos Marlene Waldorf er ligeledes steget, hvilket hun beskriver som en nærmest lige så stor gevinst.

 

Efter blot fire måneder som kunde hos Heyloyalty steg MARK&WALDORFs omsætning på mails med 105 %. I den samme periode har de anvendte automation flows stået for 55 % af den normale omsætning alene. Klikraten på MARK&WALDORFs nyhedsbreve er steget fra 5 % til 12 % samtidig med, at åbningsraten er steget fra 25 % til 36 %.

Hvis man skal oversætte disse tal til dansk, betyder det ganske enkelt, at de ved at bruge Heyloyalty-platformens mange muligheder har opnået bedre resultater med deres e-mail marketing med færre ressourcer. 

 

Marlene Waldorf slap for en hurdle og fik ny arbejdsglæde

Da vi i 2021 snakkede med MARK&WALDORF, havde de et strategisk samarbejde med OREON, der er en del af Aller-koncernen. Samarbejdet fungerede således, at OREON tog sig af rådgivningen og implementeringen af et nyt marketing-automation-system. Derudover fungerede det sådan, at OREON rådgav og udviklede på MARK&WALDORFs digitale performance og opsætning samt vedligehold af de mere avancerede automations og mailflows. MARK&WALDORF opsætter og udsender dog enkeltstående kampagner og nyhedsbreve selv. 

Parret Helge Mark og Marlene Waldorf, der står bag webshoppen, har fordelt arbejdet således, at Helge tager sig af det håndværksmæssige og praktiske, mens Marlene er idémager, kreativ og fuld af inspiration. I virksomheden er det derfor ofte Marlene, der håndterer udarbejdelsen af MARK&WALDORFs nyhedsbreve til deres kunder. Det oplevede Marlene ofte som både tidskrævende og uoverskueligt, før de i marts 2020 blev kunde hos Heyloyalty. Om tiden før skiftet udtaler Marlene blandt andet, hvordan det var ressourcekrævende at lave mails: 

 

“Før tog det 4 timer at lave en mail – i dag kan jeg gøre det på 30 minutter. Det gør, at den frygt, jeg tidligere havde for det hvide lærred, nu er helt væk. Bare at få den hurdle af mine skuldre er skiftet værd”

Marlene Waldorf

Ejer af webshoppen, MARK&WALDORF

Målrettede nyhedsbreve på baggrund af kundernes onsite-adfærd

MARK&WALDORF var kunde hos MailChimp, inden virksomheden skiftede til Heyloyalty og Heycommerce-løsningen. Heycommerce fungerer på den måde, at systemet indsamler informationer om nyhedsbrevsmodtagernes onsite-adfærd. Med denne information og baggrundsviden er det meget nemmere og mere ligetil at udarbejde målrettede og personlige nyhedsbreve til modtagerne.

Marlene Waldorf oplever også, at skiftet har haft positiv betydning for hendes arbejdsopgaver og arbejdsgange. Hvor det før kunne tag fire timer at udarbejde et nyhedsbrev, tager det med Heyloyalty kun 30 minutter. Hun oplever heller ikke frygten for det blanke papir på samme måde, fordi tanker, idéer og kreativitet er nemme at føre ud i livet. Derfor er der ikke længere langt fra tanke til handling, hvad angår nyhedsbreve, og det har haft stor betydning for arbejdsglæden.

Marlene Waldorf oplevede nemlig, at udarbejdelse af nyhedsbreve var en rigtig dræber – både tids- og inspirationsmæssigt. Samtidig med at tiden brugt på at udarbejde nyhedsbreve og mails er væsentligt skåret ned, er antallet af fejl også minimeret.

Skiftet til Heyloyalty: En investering, der har tjent sig hjem på mere end én måde

Som MARK&WALDORF beskriver, koster det altid både tid og penge at skifte arbejdsgange og processer i en virksomhed, men alt dette var alligevel godt givet ud, da udgifterne forbundet med skiftet allerede var tjent hjem på 39 dage. MARK&WALDORF oplevede, at investeringen var godt givet ud, især taget i betragtning af, at omsætningen er steget så markant og fortsat kun går opad.

Det er ikke kun, når det kommer til omsætningen, at skiftet til Heyloyalty har været det hele værd. Ifølge Marlene Waldorf har arbejdsgangene og arbejdsglæden ændret sig positivt som direkte konsekvens af skiftet. Marlene siger:

“Selv på en travl dag kan jeg finde tiden til hurtigt at lave et nyhedsbrev, når jeg får en god idé. Der er ikke længere langt fra tanke til handling”.

MARK&WALDORFs udfordringer inden skiftet: manglende tracking

Inden skiftet til Heyloyalty havde MARK&WALDORF den udfordring, at de manglede mulighederne for tracking, og derfor havde de heller ikke de nødvendige muligheder for at sende relevante automations til kunderne baseret på deres onsite-adfærd på webshoppen. Samtidig var Marlene Waldorfs tidsforbrug alt for stort, og derfor var opgaven dræbende, og som resultat heraf fik virksomheden ikke sendt nok nyhedsbreve ud til kunderne. Det krævede ganske enkelt for meget planlægning at finde tiden til at lave dem.

Flowbuilderen hjælper med at varme leads op

MARK&WALDORF fremhæver flowbuilderen og produktfeed-funktionen som to af de funktioner, de har været særligt glade for i deres nye løsning. Med flowbuilderen fra Heyloyalty kan du nemt lave automations og flows. Flowbuilderen hjælper dig også med at sætte din marketing-automation i system, og derudover er der en række ekstra funktioner, som blandt andet kan hjælpe dig med at sætte forsinkelse på, hvornår dine beskeder skal sendes. 

“Vi arbejder med flowbuilderen, hvor vi har bygget et velkomstflow, hvor vi varmer vores nye leads op med fire mails med bløde budskaber, og først herunder sender vi salgsbudskaber – det har vist sig effektivt i forhold til at nedbryde vores nyhedsbrevsmodtageres barrierer”.

Marlene Waldorf

Ejer af webshoppen, MARK&WALDORF

De automations, MARK&WALDORF anvender, er bl.a.:

  • Velkomstflow
  • Fødselsdag
  • Tabt kurv
  • Produktinteresse
  • Kategoriinteresse
  • Krydssalg på baggrund af interesse for given kategori
  • Opfølgning på køb med fokus på mersalg
  • Win back

Efter skiftet til Heyloyalty kan Marlene Waldorf rent praktisk lave nyhedsbreve både hurtigere og nemmere, men hun kan også lave nyhedsbreve, der er målrettet den enkelte kunde.

Dette sikrer, at hun ikke spilder tid på at lave nyhedsbreve, som kunden rent faktisk ikke kan bruge til noget. Samtidig  sikrer det, at kunder modtager nyhedsbreve, de rent faktisk finder relevante og interessante. Dermed bliver man som kunde heller ikke irriteret over at modtage nyhedsbrevene.

Produktfeed – drag & drop-funktion

MARK&WALDORF er også særligt glade for Heyloyaltys produktfeed, og det hænger ikke mindst sammen med, at produktfeedet hjælper med at spare en masse tid. Marlene oplever, at drag & drop-funktionen er nem og ligetil, og den hjælper samtidig med at sikre rigtigheden i nyhedsbrevene, så der ikke er slåfejl eller fejl i priser og informationer.

Ved hjælp af funktionen kan man hente sine produkter fra webshoppen direkte ind i et nyhedsbrev, og man slipper derfor for at copy/paste og bygge det hele op fra bunden selv. Både link, billede, beskrivelse, pris og anden information om varen kommer automatisk med over i nyhedsbrevet. Du kan derudover selv designe en produktfeed skabelon, så designet er ens hver gang, og stemmer 100 % overens med designet på din hjemmeside. 

“Og så er det bare blevet meget nemmere at lave vores nyhedsbreve. Med Heyloyaltys produktfeed har vi halveret den tid, vi før brugte på at lave vores mails, og derudover har vi også minimeret fejlene, da vores produkter indlæses direkte fra vores shoppingfeed. Derfor sender vi også flere nyhedsbreve ud og med stor succes”.

Marlene Waldorf

Ejer af webshoppen, MARK&WALDORF

Dansk support i den anden ende

Foruden den positive oplevelse hvad angår omsætning og arbejdsgange, er MARK&WALDORF også glade for, at det er en dansktalende support, når der er brug for hjælp eller svar på spørgsmål. Både Heyloyaltys platform og guides er på dansk, hvilket gør det nemmere for indehaverne af MARK&WALDORF at få svar på spørgsmål hurtigt.

Heyloyalty blog

Få indblik i vores marketing automations og bliv inspireret gennem vores mange blogindlæg, cases, og nyheder!