Access-Control-Allow-Origin: www.heyloyalty.com

Segmentering

Segmentbuilderen i Heyloyalty giver dig mulighed for og/eller segmentering og er essentiel for succes med e-mail marketing og marketing automation

Segmentering

Nemt at få succes med segmentering i Heyloyalty

Segmentering skal ikke være svært, for det er fundamentet for en høj indtjening fra din marketing automation. For dine modtagere belønner dig med høje åbnings-, klik- og konverteringsrater, når du sender dem relevante og målrettede kampagner og automations – som de rent faktisk vil læse og klikke i.

Derfor har vi gjort det nemt for dig at lave effektive segmenter i Heyloyalty på baggrund af den data, du indsamler om dine modtagere.

Brug dine relevante data i din segmentering

Data er grundlaget for segmentering. Uden data kan du ikke segmentere. Når du arbejde i Heyloyalty, kan du segmentere på al den data, du samler ind om dine kontakter. Du får altså mulighed for at segmentere på fx:

Segmentering
Segmentering-paa-koebshistorik

Købshistorik

Med dine modtageres købshistorik kan du segmentere dine kampagner og automations. Brug fx dine modtageres sidste købsdato til at målrette aktiverings- og belønningskampagner.

Segmentering-paa-baggrund-af-interaktion-med-dine-kampagner

Interaktion med dine udsendelser

I Heyloyalty kan du nemt segmentere dine modtagere på baggrund af deres interaktion med dine kampagner og automations. Det kan fx være åbnings- og klikrate. Dermed kan du let identificere dine inaktive og aktive modtagere.

segmentering-paa-baggrund-af-adfaerd-paa-din-webshop

Adfærd på din webshop

Du kan bruge dine modtageres adfærd på din webshop i din segmentering. Du kan fx segmentere på, at de har besøgt en specifik URL, kategori eller produkt.

Segmentering

Inkluder og ekskluder uden problemer

Segmentering handler om til- og fravalg af specifikke modtagere. Og med Heyloyaltys Segmentbuilder kan du uden problemer vælge, hvorvidt dit segment skal inkluderes eller ekskluderes fra din undsendelser og indhold.

Læs i øvrigt også om vores Segmentbuilder. En ny og super smart måde at oprette segmenter på. Inklusiv og/eller segmentering, hvor du både kan ekskludere og inkludere modtagere, alt efter formål og ønsket udbytte.

Og/eller-segmentering lader dig ramme præcist

I vores Segmentbuilder kan du nemt lave Og/eller-segmentering – og dermed være endnu mere præcis i dine segmenter.
Du kan lave segmenter, der rammer flere forskellige målgrupper, men ekskluder lige præcis de grupper, du ikke ønsker at ramme.

Segmentering

Vil du vide mere om, hvordan segmentering kan hjælpe dig?

Vi gør dig gerne klogere på, hvordan du kommer i gang med at bruge segmentering i din e-mail marketing.