Access-Control-Allow-Origin: www.heyloyalty.com

Segmentering – hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?

1. feb, 2024 | Blog

Læsetid 10 minutter

Tiderne hvor markedsføring var en en one-size-fits-all disciplin er for længst overstået. For at få succes med at nå ud til kunder og engagere dem effektivt,  er virksomheder nødt til at tage en differentieret tilgang med mere personaliserede budskaber. Og her spiller segmentering en afgørende rolle.

Når du opdeler dine målgruppe i forskellige segmenter og giver dem individuelle budskaber, bliver din kommunikation mere relevant og interessant for den enkelte. Når du lykkedes med det, vil det være med til at styrke dit brand, som dermed vil være med til at øge salget og helt naturligt skabe et stærkere bånd til dine kunder. 

I dette blogindlæg vil vi gå i dybden med vigtige aspekter af segmentering, herunder: Hvad er segmentering, hvorfor det er vigtigt for virksomheder og hvilke strategier er relevante at implementere for at opnå succes. 

Hvad er segmentering?

Segmentering refererer til processen med at opdele en afgrænset enhed i flere adskilte dele. Inden for markedsføring indebærer denne proces, at man har en bred målgruppe af forbrugere eller virksomheder, der inddeles i mindre, mere håndterbare segmenter. Denne målgruppe segmentering dannes på baggrund af personers fælles træk, adfærdsmønstre eller behov, hvilket gør det muligt for virksomheder at målrette deres marketingindsats mere præcist. I stedet for at forsøge at appellere til alle på én gang, fokuserer segmentering på at levere skræddersyede budskaber til specifikke grupper.

Du kan først og fremmest arbejde med segmentering inden for din eksisterende kundeportefølje eller kontakter (hvis du fx arbejder med e-mail marketing) med henblik på at øge gensalget. I denne type segmentering er det oplagt at bruge de data, du opsamler på kunderne til at blive klogere på relevante segmenter og deres respektive behov og ønsker. Derefter kan du bruge din viden ved at inddrage de relevante segmenter i din markedsføring – både til eksisterende kunder eller gennem markedssegmentering.

I markedssegmentering inddeler du selve markedet og dets målgrupper i forskellige segmenter. Derefter kan du udvælge, hvilke typer forbrugere eller virksomheder i markedet, du vil målrette din kommunikation mod, og hvordan du vil kommunikere til de respektive segmenter for at få nye kunder.

Hvis du fx sælger skirejser, opererer du inden for markedet for salg af rejser. Din målgruppe er selvfølgelig rejsegæster, der ønsker at stå på ski. Inden for denne målgruppe af rejsegæster, er der dog stor forskel på, hvilke områder folk rejser til. Her vil det være oplagt at opstille segmenter ud fra dine destinationer – der kan fx være stor forskel på personer, der tager til Norge, og personer der tager til Østrig for at stå på ski. Når du inddrager disse forskelle i din markedsføring af de respektive ydelser eller produkter, kan du være mere specifik og tale mere direkte til segmentet og deres behov.    

Hvorfor er markedssegmentering afgørende for din virksomhed?

Når du analyserer markedet og dine potentielle kunders adfærd i forbindelse med markedssegmentering, opnår du flere fordele. Udover at blive klogere på dine kunder, deres ønsker og deres behov, får du mere ud af dine markedsføringsindsats. Med de rette segmenter, minimerer du nemlig risikoen for at spilde tid og penge på mislykkedes kampagner, hvor du skyder med spredehagl. Nedenfor kan du læse mere om segmenteringens betydning og nogle af fordelene ved markeds- og målgruppesegmentering. 

Øget relevans og effektivitet:

Ved at forstå og målrette specifikke segmenter, kan du skabe budskaber, der er mere relevante for den enkelte. Det øger sandsynligheden for at fange opmærksomheden og opnå flere konverteringer. Samtidig kan det styrke forholdet til kunden, når dine budskaber bliver mere relaterbare. Det viser over for kunden, at du forstår dem samt deres behov og udfordringer.

Øget engagement:

Jo mere relevante dine budskaber er, jo mere engagement vil du opleve. Det gælder for stort set alle marketingdiscipliner. I e-mail marketing betyder det højere åbnings- og klikrater. I forbindelse med annoncering vil du bl.a. opleve højere en CTR og øget antal konverteringer. På sigt kan øget engagement være med til at styrke fællesskabsfølelsen omkring dit brand.

Større kundetilfredshed:

Når du viser, at du forstår og imødekommer kundernes unikke behov, skaber det en positiv kundeoplevelse. Og det er fundamentet for at få kunden til at handle hos dig igen i fremtiden. Derfor bidrager det til øget kundeloyalitet.

Optimering af ressourcer:

Segmentering tillader dig at koncentrere dine ressourcer mod de segmenter, der har størst potentiale. Dette kan omfatte målrettet markedsføring, produktudvikling og salgsindsats. Hvis du fx skyder med spredehagl i forbindelse med annoncering, vil der hurtigt gå en masse penge tabt på at ramme forbi. Ved hjælp af segmentering vil du kunne opnå de samme resultater for et langt lavere beløb, fordi du rammer mere præcist fra start.

Bedre markedspositionering:

Ved at differentiere dig fra konkurrenterne og appellere til specifikke segmenter kan du styrke din markedsposition. Det betyder, at kunden er mere tilbøjelig til at handle hos dig igen i stedet for at skifte til konkurrentens løsning. Det er især vigtigt i konkurrenceprægede industrier.

U

Forståelse af målgruppeidentifikation

At forstå, hvem dine kunder er, og hvad der motiverer dem, er afgørende for en vellykket segmenteringsstrategi. Dette indebærer ofte undersøgelse og analyse af kundeadfærd, præferencer og behov. Målgruppeidentifikation handler ikke kun om demografiske data, men også om at forstå kundernes psykografi og adfærd.

For at forstå det, bør du bruge de data, du har til rådighed i dit CRM-system, i din e-mail marketing platform, gennem sociale medier, online annoncering og andre systemer, der indsamler og opbevarer data om dine kunder.

Populære metoder og strategier til markedssegmentering

Få styr på det essentielle – har du et tilstrækkeligt datagrundlag?

For at blive klogere på potentielle segmenter, er det relevant at se på dine muligheder ud fra dit eksisterende datagrundlag. Når vi i Heyloyalty vejleder kunder om segmentering i forbindelse med e-mail marketing, ser vi fx på de tilgængelige data, der er til rådighed i vores platform – det er kundens stamdata, deres adfærd med tidligere e-mails, købshistorik og online adfærd på virksomhedens website. Fordelen ved disse data er, at der er tale om førstepartsdata – data du selv indsamler og selv ejer. Når du derimod arbejder med segmentering i din online annoncering, er du underlagt de regler og muligheder, der opstilles af fx Facebook eller Google (hvis det er her, du annoncerer). Blandt vores kunder er det derfor udbredt, at man bruger viden om ens eksisterende kunder og nyhedsbrevsmodtagere fra vores platform til at målrette kommunikation mod nye kunder gennem andre kanaler. Det kan både gøres manuelt, men det kan samtidig automatiseres – fx gennem retargeting, hvor man laver et look-a-like audience på Facebook baseret på eksisterende nyhedsbrevsmodtagere eller kundesegmenter. Her får Facebook automatisk viden om segmenter fra dit arbejde i Heyloyalty, og kan målrette dine annoncer mod personer, der ligner dem og har samme adfærd. Du vælger selvfølgelig selv de relevante segmenter.

Teknologien kan gøre arbejde for dig – hvad er dine segmenteringsmuligheder?

Når du har styr på datagrundlaget, er det tid til at se på dine segmenteringsmuligheder i din kommunikation. Når du annoncerer gennem fx Google og Facebook, har du mulighed for at opstille en lang række kriterier for annoncens målgruppe. Her er det oplagt at lave forskellige målgrupper baseret på dine relevante segmenter – altså dem du har fundet frem til gennem din eksisterende data. Når du vælger denne tilgang, fremfor at inkludere alle personerne i ét stort segment, kan du lave mere målrettede budskaber til de individuelle segmenter.Samtidig kan du holde øje med, hvilke konkrete segmenter, der reagerer på de forskellige budskaber. Det er igen brugbar viden, du kan tage med videre til at forbedre din markedsføring.

Udover online annoncering er det oplagt at kigge mod marketing automation. I de fleste marketing automation platforme opsamles og gemmes der en masse vigtige data om dine kunder. Ud fra de data, kan du give dem individuelle budskaber – Du kan samtidigt automatiske både dine e-mails, SMS-marketing, pop-ups og pushbeskeder. Netop for at de rammer de ønskede personer i de relevante segmenter på det rigtige tidspunkt uden, at du skal gøre en større indsats. Du kan bl.a. læse om 5 konkrete automations, der øger bundlinjen lige her.

Persona – hvem er vores ideelle kunde?

Personaer kan være et vigtigt værktøj i segmentering, da de repræsenterer ideelle kundeportrætter. Ved at skabe detaljerede personaer kan du bedre forstå målgruppens behov, ønsker og adfærd. Personaer fungerer som retningslinjer for at skabe relevant indhold, effektive kampagner og skræddersyede løsninger, der appellerer direkte til specifikke segmenter af markedet.

Når du opstiller personaer, kan du overveje følgende kriterier:

 • Demografi: Alder, køn, geografisk placering, indkomstniveau.
 • Job og uddannelse: Branche, jobfunktion, uddannelsesbaggrund.
 • Behov og mål: Hvad søger personaen i løsninger eller produkter? Hvad er deres overordnede mål?
 • Smerte- og glædespunkter: Identificer udfordringer og fornøjelser, der påvirker personaen i forhold til dit produkt eller service.
 • Adfærdsmønstre: Hvordan og hvor bruger de tid online? Hvordan træffer de beslutninger? Hvad er deres købsadfærd?
 • Teknologiske præferencer: Foretrukne platforme, enheder eller digitale kanaler.
 • Følelsesmæssige aspekter: Hvordan føler personaen sig i forhold til produktet eller problemet, du løser?

Disse kriterier hjælper med at skabe en dyb forståelse af dine kunders karakteristika, hvilket gør personaerne mere præcise og brugbare i markedsføringsstrategien.

Hvilke segmenteringskriterier findes der? 

Når du ser på segmenteringskriterier, kan der være stor forskel på, hvad der er relevant at inddrage alt efter hvilken industri, du arbejder inden for.

Derfor er vores anbefaling altid, at du ser på, hvad der er relevant at inddrage ift. din specifikke virksomhed, dine produkter og ydelser. Du kan fx læse hvordan Jysk Vin arbejder med segmentering og inddelt deres nyhedsbrevsmodtagere, i segmenter, ud fra hvilke vinregioner og prisklasser modtageren køber fra. Dermed får modtageren kun e-mails med vine, der har deres interesse, og de undgår samtidig støj fra e-mails med øvrige vine.

Derudover er det en række gængse segmenteringskriterier, du med fordel kan gøre brug af.

Demografiske kriterier

Demografiske data som alder, køn, indkomstniveau og uddannelsesbaggrund er traditionelle segmenteringskriterier. Disse oplysninger kan give en grundlæggende forståelse af, hvem målgruppen er, og hvordan man bedst kan henvende sig til dem.

Geografiske kriterier

Geografisk segmentering tager højde for kundernes geografiske placering. Dette kan omfatte lande, regioner, byer eller endda mikrolokale områder. Det er særligt nyttigt for virksomheder, hvis produkter eller tjenester har regionale variationer eller er påvirket af lokale forhold.

Psykografiske kriterier

Psykografisk segmentering fokuserer på forbrugernes livsstil, interesser, værdier og personlighedstræk. Dette dybere lag af segmentering hjælper med at skabe mere nuancerede og målrettede kampagner, der appellerer til kundernes emotionelle sider.

Adfærds kriterier

Adfærdssegmentering tager sigte på at forstå, hvordan kunder handler i forhold til produkter eller tjenester. Dette kan inkludere online adfærd, købshistorik, brandloyalitet, brug af produktet og beslutningstagning. Virksomheder kan differentiere deres tilgang baseret på, hvordan kunderne interagerer med deres produkter.

Forskel på segmentering på B2C og B2B markedet

Segmentering på B2C (business-to-consumer) og B2B (business-to-business) markeder deler nogle grundlæggende principper, men der er samtidig væsentlige forskelle i tilgangen.

På B2C-markedet er segmentering ofte mere direkte relateret til forbrugeradfærd og livsstil. Demografiske og psykografiske kriterier spiller en større rolle, da virksomheder forsøger at appellere til enkeltpersoner med forskellige behov og præferencer.

På B2B-markedet er segmentering mere kompleks og involverer ofte faktorer som virksomhedsstørrelse, industri, købsproces og beslutningstagere. Det handler om at forstå de unikke udfordringer og behov, som virksomheder står over for, og at levere løsninger, der matcher disse.

Segmentering i Heyloyalty 

I Heyloyalty har vi sørget for, at du har de rette muligheder for at segmentere på dine e-mails, nyhedsbreve, SMS’er og pop-ups. 

Du kan bl.a.:

 • Opsætte de rigtige felter på dine lister, så du får de nødvendige stamdata på dine kunder og øvrige modtagere
 • Indsætte vores Heycommerce-script på dit website, så du får adgang til data i forbindelse med modtagerens køb og online adfærd 
 • Hvis du driver en eller flere fysiske butikker, kan du få automatisk tilstrømning af modtagerens data i forbindelse køb i den fysiske butik gennem vores butiksmodul 
 • Hvis du arbejder med bookinger, kan vi integrere din Heyloyalty-konto til bookingdatabasen, så du får adgang til alle relevante datapunkter 

Har du specielle ønsker eller behov til din segmentering i forbindelse med marketing automation?

Du er altid velkommen til at tage en indledende snak med en af vores specialister.  

Heyloyalty blog

Få indblik i vores marketing automations og bliv inspireret gennem vores mange blogindlæg, cases, og nyheder!