Access-Control-Allow-Origin: www.heyloyalty.com

Heyloyalty

Antispam-politik

Er du bruger af Heyloyalty platformen bedes du venligst læse nedenstående Antispam-politik.

Heyloyalty Antispam-politik

Når du udsender e-mail nyhedsbreve/kampagner via Heyloyalty, skal du overholde vores antispam-politik, som beskrevet her fra siden.

Langt de fleste lande har lovgivning, som beskæftiger sig med digital kommunikation via e-mail, men denne lovgivning er ikke ensrettet eller konsekvent. I nogle lande giver lovgivningen rum til at sende kommunikation, som vil overtræde vores Antispam-politik.

En virksomhed som udsender kommunikation via Heyloyalty skal altid følge den gældende markedsføringslovgivning for de lande hvortil virksomheden udsender kommunikation. Virksomheden skal altid søge at handle etisk forsvarligt og udføre god markedsføringsskik.

 

Vi accepterer ikke:

  • Udsendelser til modtagere, som ikke har givet sit samtykke til at modtage kommunikation fra virksomheden.
  • Udsendelser til modtagere, som er købt eller lejet af tredjepart.
  • Udsendelser til modtagere, som ikke har været i kontakt med afsender/virksomheden i mere end to år.
  • Udsendelser til modtagere, som har frameldt sig for mere end syv dage siden.
  • Udsendelser med indhold, som ikke er ærligt og forståeligt.

 

Om samtykke

Ifølge Heyloyalty defineres spam som udsendelse af digital kommunikation, til modtagere som ikke har givet sit samtykke hertil.

Derfor skal en virksomhed have fået samtykke fra modtageren, før virksomheden udsender nyhedsbreve og kampagner, og modtageren skal være informeret om, at samtykket er afgivet. Et samtykke kan ikke gives på vegne af andre, men skal gives direkte af modtageren til virksomheden. Virksomheden kan derfor ikke udsende digital kommunikation til modtagere som virksomheden har lånt, lejet eller købt sig til.

Et samtykke har en levetid på 1 år. Har virksomheden ikke sendt digital kommunikation til modtageren i ét år, antages det at modtageren med stor sandsynlighed har glemt, at dennes samtykke er givet, hvilket kan resultere i klagesager.

Et samtykke kan altid trækkes tilbage ved, at modtageren klikker på et afmeldingslink i e-mails udsendt via Heyloyalty. Virksomheden skal derfor altid stille et afmeldingslink til modtagerens rådighed. Undtaget fra denne regel er transaktionelle e-mails, f.eks. ordrebekræftelser, kvitteringer, ”glemt password”-mails og lignende.

 

Om indhold og formulering

Alt kommunikation som udsendes via Heyloyalty, skal være ærlig og forståelig. At stille modtageren noget i udsigt, f.eks. via emnefeltet, som ikke honoreres i indholdet, giver utilfredse modtagere og flere klager. Virksomheden må således ikke udsende usandt eller modstridende indhold.

Det er et krav at den fysiske adresse på afsenderen optræder i e-mails der sendes via Heyloyalty.

 

Konsekvenser ved overtrædelse af antispam-politikken

Overtrædes vores antispam-politik, forbeholder vi os retten til at lukke kontoen uden varsel, og uden tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb. Ikke afregnet forbrug opgøres og faktureres ved ophævelsen.

Februar, 2023