Access-Control-Allow-Origin: www.heyloyalty.com

Segmentbuilder

Lav målrettede kampagner med segmentering

Segmentbuilderen i Heyloyalty giver dig mulighed for nemt at opsætte specifikke målgrupper, der er essentielle for at få succes med e-mail marketing og marketing automation.

Segmentering kategorier
Segmentering

Nemt at få succes med segmentering i Heyloyalty

Segmentering skal ikke være svært, for det er fundamentet for en høj indtjening fra din marketing automation. For dine modtagere belønner dig med høje åbnings-, klik- og konverteringsrater, når du sender dem relevante og målrettede kampagner og automations – som de rent faktisk vil læse og klikke i.

Derfor har vi gjort det nemt for dig at lave effektive segmenter i Heyloyalty på baggrund af den data, der indsamles om dine modtagere.

1

Opsæt relevante segmenter ud fra modtagernes stamdata, købsdata eller onsite adfærd

2

Send personaliseret og målrettet indhold til dine udvalgte segmenter

3

Øg interaktionen og konverteringerne med segmenterede e-mails og SMS'er

Brug relevante data i din marketing automation

Data er grundlaget for segmentering. Uden data kan du ikke segmentere.

Når du arbejder i Heyloyalty, kan du segmentere på al den data, der samles ind om dine kontakter. Du får altså mulighed for at segmentere på fx:

Med dine modtageres købshistorik kan du segmentere dine kampagner og automations. Brug fx dine modtageres sidste købsdato til at målrette aktiverings- og belønningskampagner.

E-mail marketing interaktion med e-mails

I Heyloyalty kan du nemt segmentere dine modtagere på baggrund af deres interaktion med dine kampagner og automations. Det kan fx være åbnings- og klikrate. Dermed kan du let identificere dine inaktive og aktive modtagere.

Adfærd på webshop data

Du kan bruge dine modtageres adfærd på din webshop i din segmentering. Du kan fx segmentere på, at de har besøgt en specifik URL, kategori eller produkt.

Prøv Heyloyalty gratis i 30 dage

Segmentering

Inkludér og ekskludér
uden problemer

Segmentering handler om til- og fravalg af specifikke modtagere. Og med Heyloyaltys segmentbuilder kan du uden problemer vælge, hvorvidt dit segment skal inkluderes eller ekskluderes fra din udsendelser og indhold.

En ny og super smart måde at oprette segmenter på. Inklusiv og/eller segmentering, hvor du både kan ekskludere og inkludere modtagere, alt efter formål og ønsket udbytte.

Og/eller-segmentering
lader dig ramme præcist

I vores segmentbuilder kan du nemt lave og/eller-segmentering – og dermed være endnu mere præcis i dine segmenter. Du kan lave segmenter, der rammer flere forskellige målgrupper, men ekskluder lige præcis de grupper, du ikke ønsker at ramme.

Segmentering

Over 900 ambitiøse virksomheder bruger Heyloyalty i dag.
Skal du være en af dem?

Vil du vide mere om segmentering?