Forretningsbetingelser

Herunder finder du vores Forretningsbetingelser:

Indholdsfortegnelse

Heyloyalty Forretningsbetingelser DK

1. Ejerskab og kontaktinformation

2. Grundlæggende definitioner i nærværende aftale

3. Kundens oplysninger

4. Licens og forbrug

4.2 Sms-forbrug

4.3 Uidentificerede sms-modtagere

5. Demo konto

6. Freemium konto

7. Kundens forpligtelser

8. Heyloyalty og Spam

9. Heyloyalty ApS rettigheder og forpligtelser

10.1 Levering af SMS i spidsbelastningsperioder

11. Immaterielle rettigheder

12. Erstatning

13. Force majeure

14. Ændring af forretningsbetingelser og priser

15. Ikrafttrædelse, varighed og opsigelse

16. Ophævelse og misligholdelse

17. Persondataloven

18. Cookie politik

19. Generelle bestemmelser og krav til alle Heyloyalty konti

Heyloyalty Forretningsbetingelser

Tak fordi du har valgt at besøge eller benytte Heyloyalty
Læs venligst disse vilkår omhyggeligt. Ved at benytte Heyloyalty eller ved tilmelding til enhver kontotype eller licensplan i Heyloyalty, uanset om der vælges Demo-, Freemium- eller en betalende konto, accepteres disse vilkår.

Heyloyalty er et B2B system og kan ikke benyttes af privatpersoner.

Forretningsbetingelserne svarer til en juridisk kontrakt og har til formål at regulere parternes samarbejde vedr. e-mail og sms-kampagnesystemet Heyloyalty, samt Raptor e-mail advisor.

 

1. Ejerskab og kontaktinformation

Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Heyloyalty ApS, CVR. nr. 29394458.
Fulde kontaktoplysninger ses nedenfor:

Heyloyalty ApS
Jens Baggesens Vej 47
8200 Aarhus N. Danmark
CVR. Nr. 29394458.

Telefon: +45 87 300 399
E-mail: customersuccess@heyloyalty.com

Nærværende vilkår og forretningsbetingelser gælder for Heyloyalty ApS og for levering af ydelser og services på Heyloyalty. Med mindre andet er skriftligt aftalt, er kunden/brugeren i enhver henseende forpligtet til at overholde nærværende vilkår og forretningsbetingelser.

 

2. Grundlæggende definitioner i nærværende aftale

Herunder findes definitioner, som hjælp til forståelse for denne aftale. Heyloyalty er et kampagnesystem. Systemet giver Kunden mulighed for at oprette, sende og administrere nyhedsbreve via e-mail eller sms til de enkelte kontakter, samt distribution af reklamebudskaber via andre kanaler, eksempelvis webbrowser, Facebook, LinkedIn og/eller Instagram. Som kunde, partner eller bruger af Heyloyalty systemet, accepteres denne aftale.

Forretningsbetingelserne omhandler Heyloyalty og hvordan Heyloyalty håndterer Kundens konto og tilhørende oplysninger. Har du spørgsmål til forretningsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail customersuccess@heyloyalty.com

 • Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.
 • Betalingsfristen er netto 8 dage og fremgår på hver individuel e-mailfaktura.
 • Betalende Licensaftale er betaling for licensadgang med bestemt antal på kontaktlister/antal mails der sender pr. måned. Brydes grænsen for enten antal kontakter eller mails, løftes op til næste pakke.
 • Bestillingstidspunktet er det tidspunkt, hvor Kunden opretter en konto på Heyloyalty
 • Demo konto er en midlertidig konto til Heyloyalty, som nye kunder kan få gratis adgang til, i op til 30 dage.

Der er forbrugsbegrænsninger i forbindelse med en Demo Konto, som er op til 1.000 e-mails og 50 sms’er i demoperioden. Ved demoperiodens udløb gemmes data i 90 dage.

 • E-mailpakke/Licensstørrelse angiver størrelsen på den valgte Pakkerne reguleres enten via hvor mange mails der udsendes pr. måned eller hvor mange Modtagere/Kontakter der er på Kontaktlisterne.
 • Freemium konto er en gratis konto, som Kunden kan benytte. Principielt er den gratis for evigt, hvis der sendes under 1.000 e-mails pr. måned og der er under 200 modtagere/Kontakter. Der kan ikke sendes sms’er fra en Freemium konto. Det er kun kunder med webshops hos enten ScanNet, SmartWeb, Wannafind eller DanDomain, der har adgang til en Freemium-konto.
 • Heyloyalty er et kampagnesystem til udsendelse af nyhedsbreve via e-mails og sms’er til en liste af modtagere/kontakter samt distribution af reklamebudskaber via eksempelvis webbrowser, Facebook, LinkedIn eller Instagram
 • Heyloyalty ApS er det selskab der ejer og driver Heyloyalty kampagnesystemet
 • Integrationspartner er en webshop udbyder, som via shop integration, tilbyder sine Kunder mulighed for tilkøb af en Heyloyalty Betalende Licensaftale
 • Kontoen er Kundens samlede data i Heyloyalty og adgangen hertil
 • Kunden er den virksomhed eller forening, der opretter en konto/licens/demo/Freemium på Heyloyalty
 • Kundens data, er data, som denne tilfører Heyloyalty gennem indtastning, import, upload eller via direkte integration lavet af Heyloyalty ApS, Salgspartner eller Kunden
 • Licens er den løbende ydelse, som Kunden betaler for adgangen til Heyloyalty. Der findes 4 typer Licenspakker, hhv. Heyloyalty Standard, Heycommerce og Heyloyalty Advanced, endvidere er det muligt at tilkøbe licens til modulet Heypush
 • Heypush modulet giver kunden adgang til en ekstra kanal, hvorfra det er muligt at indhente webpush permission og fremsende webpush-notifikationer til website besøgende der har afgivet deres permission.
 • Heyoverlay modulet giver kunden adgang til en overlay funktion, hvor det er nemt og hurtigt at lave personaliserede og dynamiske stickybars, landingssider og pop ups.
 • Liste(r) er en samling af kundens kontakter
 • Modtagere/Kontakter er de brugere som via Heyloyalty har modtaget, eller er tilføjet Heyloyalty for senere at modtage, e-mails, sms, webpush-notifikationer og andet kommunikation, sendt fra Heyloyalty efter Kundens anvisning.
 • Roller er en betegnelse for de rettigheder man er oprettet i Heyloyalty med. Eksempelvis Administrator, som er den af Kunden udnævnte administratorbruger, der håndterer administrationen af Heyloyalty kontoen, herunder oprettelse af brugere. Administrator har endvidere ansvaret for kontoens vedligeholdelse. Rollen Brugere, er de af Administratoren oprettede personer med adgang til kontoen
 • Salgspartner er en samarbejdspartner hvorigennem det er muligt at købe Heyloyalty-licensaftale, samt samarbejde omkring konsulentydelser (rådgivning ud fra behov og målsætning)
 • Websitet er heyloyalty.com

3. Kundens oplysninger

Kunden forpligter sig til at afgive og ajourføre fuldstændige og korrekte oplysninger om sin virksomhed og dennes kontaktperson(er) ved oprettelse af konto på Heyloyalty. Kunden skal som minimum oplyse følgende ved oprettelse af en betalende licensaftale:

 • Virksomhedsnavn
 • Fulde navn (kontaktperson)
 • Kontaktperson e-mail
 • Adresse
 • Post nummer og by
 • Land
 • Gyldigt CVR.nr
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Website
 • Kontaktperson i bogholderi
 • E-mail til bogholderi
 • Aftalens startdato
 • Accept af aftalevilkår
 • Accept af databehandleraftale
 • Valgt licenspakke samt størrelse

Oplysningerne vil blive brugt i forbindelse med kontooprettelse og fakturering fra Heyloyalty. Kunden er til enhver tid ansvarlig for at sikre forsvarlig og fortrolig opbevaring af brugernavn og kodeord (loginoplysninger) til brug af Heyloyalty. Af sikkerhedsmæssige hensyn har Heyloyalty ikke adgang til Kundens nuværende loginoplysninger. Ved glemte oplysninger, har Kunden selv mulighed for at nulstille sine loginoplysninger.

Såfremt Kunden bliver opmærksom på, at loginoplysningerne bliver misbrugt, eller at der er anden uautoriseret brug af Kundens konto, skal Kunden straks skriftligt kontakte Heyloyalty ApS og oplyse om misbruget.

Har Heyloyalty ApS begrundet mistanke om misbrug af loginoplysningerne, informerer Heyloyalty ApS Kunden herom og træffer de fornødne foranstaltninger for at forhindre et eventuelt eller yderligere misbrug.

 

4. Licens og forbrug

Kunden betaler en månedlig licens for adgang til Heyloyalty. Licensprisen afhænger af den valgte licenstype og størrelse. Fakturering af licens påbegyndes samme dato, hvor der oprettes en betalende licens konto i Heyloyalty. Ved oprettelse af en Heyloyalty konto, skal der indgås en databehandleraftale.

Licensen faktureres automatisk forud hver den 1. i en måned.

Overstiger Kundens forbrug af e-mails i en måned og/eller overstiges antallet af Kontakter på en liste, det antal som licens pakken indeholder, vil Kunden automatisk blive flyttet op i næste licenspakke.

Forbrug af sms’er faktureres månedligt bagud.

Heypush og Voucher modulerne kan kun tilkøbes såfremt Kunden allerede betaler for en Heyloyalty licens. Heypush og Voucher modulerne kan tilkøbes til alle Heyloyaltys licenstyper (Standard, Heycommerce og Advanced). Heypush og Voucher modulernes pakkestørrelser og priser afhænger af hvilken licenspakke Kunden ligger på og følger samme trappemodel som licenserne. Op og nedgradering af Heypush og Voucher modulerne følger licenspakkerne. Dvs. hvis en kunde stiger i licenspakke, så vil Kundens Heypush og/eller Voucher modul stige tilsvarende i både pakke og pris. Opsigelse af Heypush og/eller Voucher modul kan ske med 6 måneders skriftligt varsel ved udgangen af en måned. Ved opsigelse af Heypush og/eller Voucher modul kan Kunden godt fastholde sin aftale omkring Heyloyalty licensen – men altså ikke omvendt.

Heyoverlay modulet kan kun tilkøbes såfremt Kunden allerede betaler for en Heyloyalty licens. Heyoverlay modulet kan tilkøbes til alle Heyloyaltys licenstyper (Standard, Heycommerce og Advanced). Heyoverlay modulets pakkestørrelse og pris afhænger af hvor mange månedlige views/sessioner Kunden har på sin webshop/website. Dette gælder uagtet om Kunden har nogle aktive kampagner i Heyoverlay modulet. Opgraderinger af Heyoverlay pakkerne sker automatisk når antallet af views/sessioner overstiger antallet af views/sessioner som Kunden har i sin eksisterende Heyoverlay licens pakke. Opgraderingen sker på samme tidspunkt som grænsen overstiges, og vil blive faktureret på næste (måneds) licens afregning. Heyoverlay pakkerne vil ikke automatisk blive nedgraderet til mindre pakker, såfremt antallet af views/sessions falder på Kundens webshop/website. Ønsker Kunden at nedgradere sin Heyoverlay licens pakke kan dette gøres skriftligt og med løbende måned + 30 dages varsel. Opsigelse af Heyoverlay modulet kan ske med 6 måneders skriftligt varsel ved udgangen af en måned.

Brugen af Heyoverlay er styret af kunden selv og de besøgendes adfærd. Det er derfor ikke muligt for Heyloylalty at garantere levering af et overlay til samtlige besøgende på et site, da Heyoverlay script’et bl.a. skal styres af den besøgendes accept af cookies mv.

Ved opsigelse af Heyoverlay modulet kan Kunden godt fastholde sin aftale omkring Heyloyalty licensen – men altså ikke omvendt.

Ønske om nedjustering af aftalte licenspakker skal ske skriftligt og med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Begge parter skal acceptere justeringen, før den er gældende. Der kan max. nedjusteres ét licenspakketrin ad gangen, hver nedjustering skal varsles skriftligt med løbende måned + 30 dage.

Nedjustering mellem licenstyperne skal ske med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned.

4.1 E-mail forbrug

Uanset om e-mailen når frem til modtageren, er en test e-mail, eller bouncer (fejler) undervejs, vil forbruget registreres og tælles med.

4.2 Sms-forbrug

Én sms tæller 156 karakter, ved brug herover tælles tilsvarende op i antal sms’er. Uanset om sms’en når frem til modtageren eller er en test sms, vil forbruget registreres og tælles med. Prisen for sms-udsendelser i Danmark til danske mobilnumre er kr. 0,31 pr. stk., prisen for sms-udsendelser i de øvrige lande fremgår på heyloyalty.com. Sms-priser for udsendelse til øvrige lande, aftales ved skriftlig henvendelse til Heyloyalty ApS.

Såfremt Kunden, mod forventning, uden en skriftlig sms-prisaftale udsender sms-beskeder til modtagere i andre lande end Danmark, vil Kunden blive faktureret kr. 1,20 pr. sms.

4.3 Uidentificerede sms-modtagere

Der kan være tilfælde, hvor modtagernes oplyste mobilnumre ikke findes, eller hvor modtager på anden vis ikke kan identificeres. I sådanne tilfælde, vil antallet af udsendte sms’er til uidentificerede modtagere fremgå som “Andet” under punktet “sms fordelt på land” fra kundens forbrugsoversigt. Kunden faktureres kr. 1,20 pr. sms, som er forsøgt leveret til uidentificerede modtagernumre.

 

5. Demo konto

Heyloyalty ApS tilbyder en gratis Demo licens i op til 30 dage. Ved oprettelse af en demo konto, skal der indgås en databehandleraftale.

I prøve perioden må Kunden forbruge og udsende maksimalt 1.000 e-mails samt udsende 50 sms’er, sendt til Danske mobilnumre (landekode 0045) uden beregning.

Forbrug herudover afregnes med kr. 0,10 pr. e-mail, og kr. 1,20 pr. sms.

Efter 30 dage afsluttes demoperioden automatisk, og kontoen lukkes og Kunden får besked herom via e-mail, med mulighed for at opgradere til en betalende licensaftale. Ved demoperiodens udløb gemmes data i 90 dage, hvorefter de slettes permanent.

 

6. Freemium konto

Via en af Heyloyalty’s mange e-commerce integrationer, er det muligt at indgå aftale om en gratis Freemium konto, principielt er denne aftale gratis for evigt, hvis du sender under 1.000 e-mails pr. måned og har under 200 modtagere/kontakter på listerne. Det er ikke muligt af sendes sms’er på en Freemium aftale. Freemium tilbydes kun på Heyloyalty’s standard Licens.

Ved oprettelse af en Freemium konto, skal der indgås en databehandleraftale.

Heyloyalty forbeholder sig retten til, efter at have notificeret Kunden, at lukke Demo eller Freemium konto med henvisning til afsnit 16.

Det er ikke muligt at rykke ned til en Freemium konto, hvis man tidligere har haft en betalende Licensaftale.

 

7. Kundens forpligtelser

Kunden er ansvarlig for, at Kundens brug af Heyloyalty i enhver henseende overholder gældende lovgivning, herunder persondatalovgivning og markedsføringslovgivning i det land, hvor kunden driver forretning fra og udsender kommunikation til. Kunden skal desuden overholde Heyloyalty’s Antispam-politik (se punkt 8) samt disse forretningsbetingelser.

Kunden har det fulde ansvar over for Kontakter og tredjemand for eventuelle krav, der skyldes Kundens anvendelse af Heyloyalty. Rejses der krav direkte mod Heyloyalty ApS i forbindelse med udsendelse af data på Kundens vegne via Heyloyalty, skal Kunden holde Heyloyalty ApS skadesløs herfor. Kunden er endvidere ansvarlig for at afgive korrekte og til enhver tid anvendelige kontaktoplysninger.

Det er Kundens eget ansvar at sikre sig, at Kundens it-systemer/databaser kan korrekt integreres med Heyloyalty, samt opretholdelse af Kundens kommunikationslinjer til brug for opretholdelse af Heyloyalty ApS ydelse.

Kunden indestår overfor Heyloyalty ApS for, at leveret indhold og materiale, herunder det af tredjemand leverede, ikke krænker tredjemandsrettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Kunden giver og indestår for, at tredjemand giver Heyloyalty ApS en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til at anvende dette indhold og materiale, herunder efter at aftaleforholdet med Kunden måtte være ophørt.

Særligt giver Kunden (og indestår for, at tredjemand giver) en brugsret til Heyloyalty ApS til at foretage alle modifikationer og aflede nye værker, som følge af udarbejdelse af grafiske elementer, visualiseringer og anden behandling I forbindelse med Servicen og relateret anvendelse. Kunden må ikke bryde ind i Heyloyalty eller forsøge herpå, herunder Heyloyalty’s underliggende database eller andre systemressourcer hos Heyloyalty ApS eller dennes leverandører.

Kunden er ansvarlig for til enhver tid at give Heyloyalty gyldige faktureringsoplysninger til mailfakturering.

Videresalg af Heyloyalty må kun ske ved indgåelse af en partneraftale.

 

8. Heyloyalty og Spam

Kunden er forpligtet til at overholde Heyloyalty ApS og Heyloyalty’s Antispam-politik. Alle Modtagere/Kontakter skal overfor Kunden have givet skriftligt samtykke til modtagelsen af data sendt via Heyloyalty. Dette kan ske ved at benytte Heyloyalty faciliteter hertil, eller ved at Kunden indestår overfor Heyloyalty ApS, at Modtageren/Kontakten har afgivet sådant samtykke. Kunden skal på Heyloyalty ApS eller en Kontakts anmodning kunne oplyse, hvornår og hvordan Modtageren/Kontakten har afgivet samtykke.

Kunden accepterer og indestår desuden for, at materiale, som udsendes via Heyloyalty, ikke indeholder andet og/eller mere end Modtageren/Kontakten har givet samtykke til at modtage.

Heyloyalty ApS forbeholder sig retten til at undersøge enhver klage fra en, med de midler, der er nødvendige herfor, herunder ved (på Kundes opfordring) at undersøge Kundens data. Forekommer der særligt mange klager over samme Kunde, forbeholder Heyloyalty ApS sig retten til at fakturere kr. 1.100 ekskl. moms pr. påbegyndt time, for at undersøge klagerne.

Kunden forpligter sig i øvrigt til at anvende ethvert produkt eller service leveret af Heyloyalty ApS, herunder Heyloyalty, i overensstemmelse med de retningslinjer, som Heyloyalty ApS til enhver tid måtte give. Heyloyalty ApS forbeholder sig retten til løbende at ajourføre disse retningslinjer og uploade dem på websitet: https://heyloyalty.com/

Heyloyalty ApS forbeholder sig retten til at lukke Kundens konto uden forudgående skriftligt varsel, hvis der foretages udsendelse af materiale af generel anstødelig karakter, gentagende spam klager, eller ved brud på disse generelle betingelser. Heyloyalty ApS afgør endeligt, om materiale kan karakteriseres som værende af anstødelig karakter.

 

9. Heyloyalty ApS rettigheder og forpligtelser

Heyloyalty ApS yder First level support i forbindelse med anvendelse af Heyloyalty under hensyntagen til de eksisterende personaleressourcer hos Heyloyalty ApS. Support spørgsmål stiles til Heyloyalty ApS’ Customer Success Team. Dette kan gøres enten via Heyloyalty’s chat funktion, ved oprettelse og fremsendelse af en support ticket eller ved at ringe på tlf. 87 300 399. Denne support er gratis.

Ved gratis support forstås, at Heyloyalty ApS’ Customer Success Team kan forklare eller vise en funktion eller feature i Heyloyalty.  Rådgivning, opsætning, udvikling eller andre lignende konsulentopgaver er betalte opgaver. Ved forespørgsler omhandlende konsulent- og udviklingsopgaver aftales timepris nærmere med Heyloyalty ApS og Partners.

Support leveres som minimum i tidsrummet mandag-torsdag, 09.00-16.00 og fredag, 09.00-15.30 dansk lokaltid (CET).

Ved akutte fejl, eller uden for normal arbejdstid, kan både Kunden og Partner kontakte Heyloyalty ApS via Heyloyalty’s support site på følgende adresse: https://support.heyloyalty.com/hc/en-us/requests/new

Heyloyalty ApS er berettiget til, uden forudgående skriftligt varsel at opdatere Heyloyalty. Disse opdateringer kan i et vist omfang medføre ændringer i design, layout, funktionalitet m.v. uden at Kunden kan gøre misligholdelsesbeføjelse gældende i den forbindelse overfor Heyloyalty ApS.

Heyloyalty ApS opbevarer almindelige kunde- og Partneroplysninger på en forsvarlig måde, og videregiver ikke disse oplysninger uden Kundens/Partnerens udtrykkelige skriftlige samtykke. Som almindelige kundeoplysninger anses oplysninger, der identificerer Kunden, personer/virksomheder med relation til Kunden samt bestemte Modtagere af data udsendt via Heyloyalty. Heyloyalty ApS modtager og opbevarer IKKE nogen former for konkrete følsomme personoplysninger. Se nærmere om Heyloyaltys behandling af kunde- og Partneroplysninger i punkt 17.

Via Heycommerce (produktanbefalingsværktøjer), indsamles Modtagernes/Kontaktens adfærdsdata fra Kundens website. Disse bruges til bearbejdning i Heyloyalty, for at producere produktanbefalinger til Kundens e-mail kampagner. Alle Modtagere/Kontakter har inden udsendelse af e-mail kampagner, givet skriftligt samtykke (Permission) til, at deres oplysninger må bruges til markedsførings formål. (Se endvidere punkt 17 vedr. Persondataloven).

For at sikre Heyloyalty funktionalitet, har Heyloyalty ApS adgang til Kundens data i Heyloyalty. Adgangen til Kundens data vil dog kun blive benyttet, hvis dette er nødvendigt, og da kun af autoriserede medarbejdere med administratorrolle hos Heyloyalty ApS.

Såfremt Kunden mister data på grund af egne forhold, kan Heyloyalty ApS i visse tilfælde være behjælpelige med at fremskaffe data fra backup. Processen er dog tidskrævende, og derfor fremsendes først tilbud på fremskaffelse af data, som Kunden skriftligt skal acceptere før arbejdet igangsættes.

Heyloyalty ApS servere bliver konstant overvåget og vedligeholdt af en velanskrevet dansk hosting leverandør.

Der tages dagligt flere backups af al information på Heyloyalty.

Ved systemnedbrud vil Heyloyalty ApS hurtigst muligt påbegynde genetablering af Heyloyalty.

Heyloyalty ApS kan ikke drages til ansvar for tab, som direkte eller indirekte kan henføres til et systemnedbrud hos Heyloyalty ApS eller dennes hosting-leverandør, medmindre dette skyldes grove og/eller forsætlige forsømmelser fra Heyloyalty ApS’ side.

Heyloyalty ApS anerkender, at data der indsamles af Heyloyalty på vegne af Kunden, ikke af Heyloyalty ApS må anvendes til uvedkommende formål, herunder i strid med Kundens instruktioner, og at rettighederne til disse data tilhører Kunden. Heyloyalty ApS forbeholder sig dog ret til at analysere Kundens brug af Heyloyalty med henblik på forbedringer.

Heyloyalty ApS forbeholder sig retten til at analysere al data i Heyloyalty med det formål, at skabe generelle statistikker baseret på disse data. Disse statistikker vil aldrig kunne føres tilbage til den enkelte kunde, eller personhenførbare data ejet af Kunden. Såfremt Heyloyalty ApS producerer offentlige, globale statistikker for Heyloyalty, baseret på Kundens data, forpligter Heyloyalty ApS sig til at stille disse til rådighed for Kunden vederlagsfrit.

Heyloyalty ApS kan benytte Kundens navn og logo i forbindelse med markedsføringsmateriale og tiltag der relaterer sig til Heyloyalty.

 

10. Sikkerhed og drift

Heyloyalty ApS bestræber sig på, at Heyloyalty drives så sikkert og stabilt som muligt i overensstemmelse med god it-skik, men garanterer dog ikke 100% oppetid.

Heyloyalty ApS kan lukke for adgang til Heyloyalty helt eller delvist af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager. Hvis det er muligt, skal der forinden sådanne driftsafbrydelser gives Kunden et passende varsel. Heyloyalty ApS tilstræber i videst muligt omfang, at sådanne driftsafbrydelser sker i tidsrummet mellem 20:00 og 06:00 CET.

10.1 Levering af SMS i spidsbelastningsperioder

Kunden er bekendt med, og accepterer, ved sin brug af Heyloyalty, at der på forskellige spidsbelastningsdatoer som f.eks. Black Friday og udsalg, hvor mange kunder udsender sms kampagner i samme periode, kan forekomme forsinkelser på levering af planlagte SMS-kampagner, triggers og autorespondere.

 

11. Immaterielle rettigheder

Heyloyalty ApS har i forhold til Kunden alle rettigheder til Heyloyalty og dets enkelte komponenter. Herunder navn, logo, programmering, databaser, kataloger, design, grafik og tekster til de aktuelle Heyloyalty-produkter, modeller, services, software, koncepter og brand, samt den server (eller den tredjemand som Heyloyalty ApS måtte engagere til at drive serveren) og internetdomæne, hvorpå ydelsen afvikles, medmindre der er tale om materiale, der oprindeligt tilhørte Kunden. Kunden har dog alle rettigheder til Kundens egne Data.

Kunden må ikke uden skriftlig aftale med Heyloyalty ApS anvende materiale, der udgør en del af Heyloyalty og tilhører Heyloyalty ApS. Kunden erhverver dog fuld og tidsubegrænset brugsret over grafiske elementer og tekst, til nyhedsbreve m.v., som måtte blive udviklet særskilt til Kunden, og som Kunden har betalt særskilt for, i form af en tillægsydelse. Kunden har alene brugsret til ydelsen jf. ovenfor.

 

12. Erstatning

Heyloyalty ApS er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab og følgeskader, herunder datatab, goodwill, avancetab, omkostninger eller for eventuelle skader på Kundens computer eller øvrige it-systemer som følge af Kundens brug af Heyloyalty, eller integrationer udviklet af Heyloyalty. Heyloyalty ApS’ samlede erstatningsansvar er begrænset til det beløb, som Kunden har betalt i licens til Heyloyalty ApS inden for et år, forud for erstatningskravets opståen. Uanset størrelsen af Kundens betaling, er det samlede erstatningsansvar dog beløbsmæssigt maksimeret til kr. 25.000

Heyloyalty har intet ansvar for datasikkerheden under transmission via internettet. Heyloyalty har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger.

 

13. Force majeure

Heyloyalty ApS er i intet tilfælde ansvarlige, hvis overholdelse eller opfyldelse af disse forretningsbetingelser ikke er mulig på grund af force majeure. Ved force majeure forstås hacking, strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, terror, sygdomsepidemier, naturkatastrofer og ildebrand, og almindelige begivenheder, som ligger uden for Heyloyalty ApS’ eller Partners kontrol. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, der kan påberåbes af Heyloyalty ApS overfor Kunden, såfremt der fra underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af første punkt, og som Heyloyalty ApS ikke burde have undgået eller overvundet.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den påberåbende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

Force majeure kan alene undskylde en forsinkelse svarende til det antal dage, hvor force majeure situationen har været gældende.

 

14. Ændring af forretningsbetingelser og priser

De til enhver tid gældende forretningsbetingelser for Heyloyalty ApS og Heyloyalty kan ændres uden varsel og med øjeblikkelig virkning. Det er Kundens eget ansvar at holde sig orienteret med gældende forretningsbetingelser, som altid kan findes via https://heyloyalty.com/

Heyloyalty er berettiget til at ændre priserne med 30 dages varsel. Ændringer af sms-priser kan rettidigt varsles med 48 timer. Ved manglende betaling af licens og forbrug inden udløbet af betalingsfristen for kontoens udestående fakturaer, lukkes al adgang til Kontoen, herunder HTML-formularer, medier, links, login m.v. automatisk. Manglende rettidig betaling betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen og medfører øjeblikkelig og uden varsel lukning af Kontoen, samt eventuelt opsigelse af samarbejdet. Heyloyalty ApS forbeholder sig retten til at slette alle data tilhørende Kontoen i førnævnte tilfælde. Heyloyalty ApS vil dog stadig inddrive eventuelt tilgodehavende for licens og forbrug, som ikke er afregnet. 10 dage efter den fremsendte fakturas forfaldsdato, fremsender Heyloyalty ApS en rykker for tilgodehavende og der pålægges et rykkergebyr iht. gældende ret. Udebliver betalingen fortsat, udsendes 2. rykker efter 10 dage, pålagt gebyr. Ved fortsat manglende betaling, sendes udeståendet til retslig inkasso. Ønsker Kunden en lukket Konto genåbnet, forbeholder Heyloyalty ApS sig retten til at fakturere Kunden et gebyr på kr. 5.000 ekskl. moms.

 

15. Ikrafttrædelse, varighed og opsigelse

Licensaftalen mellem parterne træder i kraft den dag Heyloyalty ApS har oprettet en Betalende Licensaftale eller en Freemium konto og fremsendt en mailbekræftelse til Kunden herpå (Undtaget er demoperiode, hvor accept tilkendegives ved oprettelse via websitet). Aftalen er fortløbende og kan skriftligt opsiges af begge Parter med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

 

16. Ophævelse og misligholdelse

Licensaftalen kan ophæves øjeblikkeligt, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden part, og denne ikke er bragt til ophør indenfor en frist på 5 arbejdsdage efter afgivelse af skriftligt påkrav herom. Ved misligholdelse forbeholder Heyloyalty ApS sig retten til, at blokere adgang til Kontoen, når misligholdelsen konstateres. Dette for at minimere misligholdelsens størrelse, og for at sikre bevisindsamling.
Det betragtes bl.a. som væsentlig misligholdelse, hvis:

 • Heyloyalty tillader ikke licensaftaler, hvor e-mails udsendelsernes primære formål er, at distribuere diskriminerende, hadefuldt eller chikanerende indhold
 • Kunden bruger Heyloyalty i væsentlig strid med dets formål
 • Kunden uretmæssigt kopierer varemærker, garanticertifikater, indhold eller andet som tilhører Heyloyalty ApS, eller andre virksomheder
 • Kunden tilsidesætter de forpligtelser, der er nævnt i Forretningsbetingelserne
 • Kunden tages under insolvensbehandling eller der indtræder væsentligt forringede økonomiske forhold for Kunden, der bringer betalingsforpligtelsen i fare, eller
 • Kunden overholder ikke Heyloyalty ApS og Heyloyalty’s Antispam-politik
 • I tilfælde af ophævelse på grund af Kundens væsentlige misligholdelse, sker der ikke refusion af eventuelle forudbetalte beløb. Ikke afregnet forbrug opgøres og faktureres ved ophævelsen.

Bestemmelsen om at afgive påkrav med 5 arbejdsdage til at rette for sig, gælder også såfremt en part ønsker, at gøre anden misligholdelsesvirkning gældende end ophævelse af købet, idet misligholdelsesvirkningen falder bort, såfremt den misligholdende part retter for sig inden den nævnte 5 arbejdsdages frist.

Hvis Kunden ikke logger på sin konto i mere end 12 måneder, kan Heyloyalty ApS betragte kontoen som ”inaktiv” og permanent slette kontoen samt alle tilhørende data.

 

17. Persondataloven

GDPR – EU’s databeskyttelsesforordning trådte i kraft den 25. maj 2018.

For Kundernes brug af Heyloyalty betyder forordningen, at der er sat en ny juridisk ramme for, hvordan danske og øvrige EU-landes virksomheder må behandle persondata. Persondata opdeles i to typer af oplysninger hhv. almindelige persondata og følsomme personoplysninger.

I relation til GDPR er Kunden “Dataansvarlig” og Heyloyalty ApS er “Databehandler”. Det er Kundens ansvar at GDPR overholdes ifm. ydelsen samt ved videregivelse af data eller rapporter m.v. Heyloyalty sikrer, at der altid udarbejdes en databehandler aftale mellem den Dataansvarlige (Kunden) og Databehandleren (Heyloyalty) ifm. indgåelse af et samarbejde. Se Databehandleraftalen.

Heyloyalty opbevarer udelukkende almindelige persondata vedr. Kunden (Kunde/brugernavn, virksomhed, kontaktoplysninger m.m.). Disse almindelige persondata har Heyloyalty ret til at opbevare og håndtere, idet disse er nødvendige for at opfylde aftalen mellem Heyloyalty og Kunden (forretningsmæssige formål, EU Persondataforordningen artikel 6, stk 1).

Heyloyalty har udarbejdet politikker for håndtering af persondata og kan til enhver tid dokumentere, at behandlingsreglerne og informationspligten overholdes.

Privacy Policy, findes her: https://heyloyalty.com/privacy-policy/

Kunder og Modtageres/Kontakters rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger følger den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Kunder og Modtagere/Kontakters har til enhver tid mulighed for at få at vide, hvad Heyloyalty har registreret om dem (indsigtsret). Heyloyalty overholder endvidere Modtagernes rettigheder ifm. GDPR, herunder ”Retten til at blive glemt” dvs.  muligheden for sletning af persondata. Læs mere på www.datatilsynet.dk

Heyloyalty indsamler og opbevarer Modtagernes/Kontakternes adfærdsdata fra Kundens website. Disse data bruges udelukkende til bearbejdning i Heyloyalty, for at producere produktanbefalinger og trigger e-mails samt sms’er til Kundens kommende e-mail kampagner/nyhedsbreve. Alle Modtagere/Kontakter har ved til melding, dvs. inden udsendelse af e-mail kampagner givet skriftligt samtykke (Permission) til at deres oplysninger må bruges til markedsførings formål.

En person (Modtager/Kontakt) kan ud fra retten til at blive glemt. kræve at en Kunde/en Partner fjerner, retter eller blokerer personoplysninger vedrørende Modtageren/Kontakten, som denne ikke længere ønsker offentliggjort, opbevaret eller behandlet. Modtageren/Kontakten afmelder sig selv (Permission tilbagetrækkes) via link i den fremsendte e-mail, hvorefter Kunden eller Partneren sikrer at persondata slettes. Heyloyalty sikrer via systemopsætning, at eventuelle persondata tilhørende den pågældende Modtager/Kontakt også slettes, ved eventuel indlæsning af backup data

Heyloyalty permission
Heyloyalty ApS er berettiget til at kontakte alle kunder og brugere på Heyloyalty direkte, både telefonisk, via e-mail (eksempelvis nyhedsbreve, notifikationer og servicebeskeder), samt via sociale medier. Der er ingen begrænsninger på, hvad Heyloyalty må kommunikere til sine kunder og brugere, så længe det omhandler Heyloyalty eller tilknyttede ydelser og/eller services. Kunder, brugere og nyhedsbrevsabonnementer vil løbende modtage nyhedsbreve, notifikationer og servicebeskeder fra Heyloyalty. Når en person opretter en Heyloyalty-konto, giver denne samtidig permission (accept) til, at Heyloyalty må kontakte dem med førnævnte kommunikation.

Alle kunder, brugere og nyhedsbrevs abonnenter har givet samtykke til, at Heyloyalty registrerer de oplysninger, som angives ved tilmeldingen. Oplysningerne hverken sælges, udlejes eller videregives til tredjemand. Oplysningerne indsamles alene til internt brug og opbevares på en sikret server. Behandlingen af disse oplysninger sker i overensstemmelse med punkt 17.

Afmelding af ovenstående kommunikation kan til enhver tid ske, ved at logge ind i Heyloyalty og afmelde kommunikationen under ”Indstillinger”.

Heyloyalty kontakter aldrig kundens modtagere eller Kontakter direkte.

Heyloyalty følger markedsføringsloven – herunder reglerne om god markedsføringsskik.

 

18. Cookie politik

https://heyloyalty.com/ gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikrer at den fungerer rent teknisk.

Derudover bruges cookies til at målrette kommunikation via Sociale medier. Den information, der samles via cookies, er udelukkende til statistisk brug. Det vil sige, at det ikke er teknisk muligt at spore eller gemme information, der går på specifikke besøgende. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus, den er anonym og indeholder ingen personoplysninger.

Tredjepartscookies

Websitet indeholder endvidere cookies fra tredjeparterne Google Analytics, Facebook, Sleeknote, Leadscore App samt Getsite Control. Disse har til formål at opsamle oplysninger til statistik brug for optimering af målrettet markedsføringsbudskaber og som hjælp med, dels at forbedre websitets funktionalitet og dels Brugerens oplevelse.

Browserkontrol

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du blokere eller slette cookies eller undlade videre brug af websitet. Hvis cookies slettes eller blokeres, er der dog risiko for, at Heyloyalty websitet ikke fungerer optimalt og uden accept af cookies, vil det desuden ikke være muligt at logge på systemet. Du kan indstille og ændre dine cookieindstillinger via din browser indstillinger, ligeledes hvis du ikke ønsker at modtage push beskeder/notifikationer fra Heyloyalty, kan du til enhver tid blokere dette i din browser.

I browser-hjælpemenuen kan du læse mere om dette.

Har du yderligere spørgsmål vedr. Heyloyalty’s brug af cookies eller anden teknologi, er du velkommen til at kontakte os på customersuccess@heyloyalty.com

19. Generelle bestemmelser og krav til alle Heyloyalty konti

Gyldig kommunikation til Heyloyalty ApS skal sendes som e-mail eller fysisk brev til den i dette dokument anførte adresse. (Punkt 1)

Kunden kan ikke overføre eller på anden måde overdrage sine rettigheder efter købet uden forudgående skriftligt samtykke. Heyloyalty ApS er dog berettiget til at overdrage sine rettigheder til tredjemand, både samlet og delvist.

Opsummering af krav til alle brugere af Heyloyalty

 • Nærværende Forretningsbetingelser accepteres ved oprettelse af en Heyloyalty konto uanset kontotypen.
 • Kunden er forpligtet til at have styr på Kontakternes samtykkeerklæring.
 • Der skal være et afmeldingslink til rådighed i alle kampagner, som udsendes gennem Heyloyalty systemet.
 • Til hver e-mail kampagne, som udsendes gennem Heyloyalty, skal Kundens kontaktoplysninger medsendes, herunder en fysisk post- eller postboks adresse, hvor der kan sendes post til. (Det er ikke nok med henvisning til en hjemmeside eller at oplyse en e-mailadresse.)
 • Kontaktoplysninger må ikke være forfalskede og emnelinje i e-mail kampagner, må ikke angive usande eller modstridende oplysninger.
 • E-mail kampagner skal overholde Heyloyalty’s Antispam politik. Hvis der udsendes e-mail kampagner til andre lande end Danmark, er Kunden ansvarlig for at overholde det pågældende lands Antispam regler
 • Heyloyalty Fortrolighedspolitik, se særskilt beskrivelse på https://heyloyalty.com/privacy-policy
 • Kunden er Dataansvarlig ift. GDPR, Heyloyalty er Databehandler

Lov- og forumvalg

Eventuelle retssager mellem Parterne skal anlægges ved Aarhus Byret i første instans og skal være underlagt dansk lovgivning.

Januar 2022