Access-Control-Allow-Origin: www.heyloyalty.com

A/B splittest: Find svarene på dine kampagne-spørgsmål

19. okt, 2014 | Blog

Læsetid 7 minutter

A/B splittest giver dig svar, når du ikke er sikker på, hvad der fungerer bedst hos dine modtagere

A/B splittest er en helt essentiel af at arbejde med e-mail marketing og marketing automation. I det her indlæg bliver du klogere på, hvorfor og hvordan du bruger splittest til at lave bedre marketing.

 

”Hvornår skal jeg sende mine kampagner ud? Hvilken emnelinje får flest til at åbne mine mails? Er det bedst med en grøn eller rød ”Call to action”-knap?”.

Der er mange spørgsmål, som e-mail marketingfolk rigtig gerne vil kende svaret på.

Men langt de fleste ting kan du faktisk selv finde ud af. Test er svaret på dine spørgsmål. Eller de kan i hvert fald give dig svarene på dem. Ved at teste er du fri for at basere dine beslutninger på gætterier, og eftersom hver liste og hver virksomhed er forskellig, sikrer du, at du udsender den mest succesfulde kampagne til din liste.

Der er flere muligheder for at teste dine kampagner. I blogindlægget her gennemgår vi A/B splittest, som øger din viden om, hvad der fungerer bedst i lige netop dine kampagner.

A/B splittest: Må den bedste vinde

A/B splittest er simpelt, omkostningsfrit og enormt effektivt. Grunden til, at det hedder A/B splittest, er, fordi du tester, om kampagnevariation A eller kampagnevariation B fungerer bedst.

Du sender version A til en lille gruppe af dine medlemmer og version B (som har en ændring i forhold til version A) til en anden lille gruppe af dine medlemmer. Efter noget tid kan du aflæse på statistikken, hvilken kampagnevariation der er mest succesfuld – dvs. hvilken der har fået flest åbninger eller kliks, alt efter hvad du vælger vinderen ud fra. Herefter kan du så udsende kampagnen med de bedste resultater til de resterende medlemmer på din liste.

Hvad kan du teste?

I vores kampagnesystem, Heyloyalty, kan du vælge, om vinderkampagnen skal udsendes automatisk, eller om du selv vil udsende kampagnen efter endt test. Det smarte ved en automatisk udsendelse er, at du sparer tid. Omvendt kan det være en god ide selv at vælge, hvilken variation der skal udsendes efter endt test, hvis resultatet er lige på vippen. Lad os sige, at kampagnevariation A har fået 51 % kliks og version B har fået 49 %. Hvis din mavefornemmelse siger dig, at version B til den pågældende målgruppe vil performe bedst, bestemmer du vinderen.

Der er flere parametre, du kan teste på:

  1. Udsendelsestidspunkt
  2. Emnelinje
  3. Afsendernavn
  4. Indhold

Ved at teste udsendelsestidspunkt kan du fx finde ud af, om du kan øge åbningsprocenten ved udsende om eftermiddagen i stedet for om formiddagen. Eller du kan undersøge, om dine mails bliver åbnet mere om mandagen frem for om fredagen? Det kan også være en god ide at teste udsendelsestidspunktet for automatiserede mails som fx ’tabt kurv’-mails.

Emnelinjen er også central at teste. Det er det første indtryk, modtagerne får af dig og dit nyhedsbrev, så derfor er det vigtigt at være helt skarp her.

Afsendernavnet er heller ikke uden betydning. Reagerer dine modtagere fx bedst, hvis du lader afsenderen være en person frem for virksomheden?

Du kan også teste forskellige budskaber i nyhedsbrevet eller sågar helt små, konkrete ting som farven på en knap. Stil & tone, design, ordlyd. Sproget alene kan være altafgørende. Det gør du ved at teste indholdet.

Der er mange ting, du med blot disse fire parametre kan teste. Der er faktisk mere end 100 ting, du kan A/B splitteste på. Så det er bare med at komme i gang!

 

Sådan ser det ud i Heyloyalty, når du skal vælge mellem de fire testparametre (step 1 i Heyloyalty).

Husk dog, at uanset hvad du tester på, bør du kun teste på én ting ad gangen. Ellers er det vanskeligt, ja faktisk umuligt, at regne ud, hvad der gør udslaget i det bedste resultat. Det kan også være en fordel at teste den samme ting i mere end én kampagne for at få mere entydige og sikre resultater.

Før du går i gang

Vi ved godt, du står og tripper for at komme i gang med at teste, men inden du når så langt, skal du sikre dig, at din medlemsliste er stor nok at teste på. Hos Heyloyalty foreslår vi, at du minimum bør have en liste på 1.000-2.000 medlemmer. Det nytter ikke at A/B splitteste på 10 % af en liste på fx 50 personer – de resultater vil være intetsigende. Jo større din liste er, jo mindre en del behøver du dog teste på. I Heyloyalty bestemmer du selv, hvor stor en andel af din liste du vil teste på.

En anden vigtig ting, du skal have for øje, når du laver A/B splittest er, hvor lang tid testen skal køre. Testen skal køre længe nok til, at alle medlemmer, der vil læse din mail, har haft mulighed for det. Udsender du en variation kl. 6 om morgenen, læser nogle af dine medlemmer den måske først kl. 18 om aftenen. Derfor mener vi, at du minimum bør lade din A/B splittest køre i 2 dage. Så er du sikker på, at alle potentielle medlemmer har åbnet og/eller klikket, og dine testresultater er mere sikre.

Vær opmærksom på, at der jo er forskel på om du sælger dagligvarer i et stærkt konkurrencebetonet og prisfølsomt marked vs fx biler, designersofaer og andre langvarige forbrugsgoder. Her er der alt andet lige heller ikke tale om her-og-nu action som udgangspunkt. Og har du ministre, medlemmer af kongehuset eller andre fra dét klasseværelse på din liste, kan du givetvis heller ikke forvente en kort responstid.

Sidst, men ikke mindst, skal du vide, hvad du egentlig vil teste. Besvar disse 6 spørgsmål for at få mest muligt ud af din A/B splittest:

  1. Hvad vil du gerne bevise og forbedre?
  2. Hvad har du en forventning om, der vil virke og ikke virke?
  3. Er ændringerne store nok? – skal de være større?
  4. Tester du på de rigtige ting for at kunne se de resultater, du gerne vil bevise?
  5. Hvordan vil du måle resultaterne? Hvornår er de betydelige og præcise nok?
  6. Kan du genbruge resultaterne i en senere kampagne?

Selv små ændringer kan give resultater

Virksomheden Litmus har set betydelige resultater efter en A/B splittest af en af deres ’Call to action’-knapper i et nyhedsbrev. De ville se, om budskabet på knappen havde en effekt i forhold til, hvor mange der klikkede på knappen. Version A af knappen opfordrede læserne til at bruge deres produkter (”start testing”), mens version B promoverede læren om et emne (”Read our overview”).

Webdesignfirmaet 37Signals har også fået betydelige resultater efter en A/B splittest på emnelinjen. I den ene emnelinje stod der “Start a Highrise Account.”, og i den anden stod der ”30-Day Free Trial on All Accounts”. Sidstnævnte emnelinje resulterede i 30 % flere signups end første version!

En stor detailhandel har også gjort brug af A/B splittest, da de op til julehandlen ville teste, hvilken emnelinje der gav den højeste CTR (click through rate). Version A af emnelinjen lød ”Merry Christmas”, og version B lød ”Happy Holidays”. Budskabet var det samme, men ikke desto mindre medførte version A 2,57%-point højere CTR end version B!

Microsoft er heller ikke for store til at lege med A/B splittest. De ville gerne øge antallet af kliks i deres mails og derfor testede de forskellige designs. Version A af deres mail havde en hvid baggrund, stort billede af produktet og lilla CTA-knap. Version B havde en orange baggrund med et beskåret produktbillede og pink CTA-knap.

Resultatet: Version A forøgede antallet af unikke klik med ikke mindre end 325%!

Det kan altid betale sig at teste. Selvfølgelig kræver det tid at komme i gang med at A/B-splitteste, men i det lange løb kan det spare dig for tid. A/B-splittest er en gylden mulighed for at hæve åbningsrate og kliks i dine nyhedsbreve, så der er ingen undskyldning for ikke at komme i gang. Smarte marketingsfolk gætter ikke – de A/B splittester! Skal du have hjælp eller gode råd, er du altid meget velkommen til at kontakte Heyloyalty eller din Heyloyalty-partner.

 

Her kan du læse mere:

Sådan gør du i Heyloyalty

Links:

Litmus

Mediapost

Emailmonday

Heyloyalty blog

Få indblik i vores marketing automations og bliv inspireret gennem vores mange blogindlæg, cases, og nyheder!