Access-Control-Allow-Origin: www.heyloyalty.com

Fasthold kunder og boost omsætningen med succesfuld marketing automation

22. okt, 2019 | Case

Læsetid 8 minutter

Gør som fx rejsesitet Take Offer og fasthold dine kunder med succesfuld marketing automation, som samtidig booster omsætningen.

Det er sværere og sværere at ramme indbakken med succes i dag. Antallet af virksomheder der benytter e-mail marketing er stigende, fordi kanalen er så effektiv. Hos Take Offer – Danmarks store rejsesite – er e-mailen som kanal også den, der genererer størst omsætning – dog i samspil med andre kanaler.

Vi har spurgt Ida Gall, Head of Content Marketing, hvordan det ser ud bag kulisserne hos en af rejsebranchens stærke spillere, når vi taler om marketing automation. Vi er nysgerrige på tankerne omkring de skyhøje ambitioner, som de ligger for dagen. Der lægges nemlig mange ressourcer i at forfine og forstærke både indhold, teknik og budskaber i kommunikationen. Læs med og kom med på kommandobroen.

Opskriften på succesfuld marketing automation

Du kender det fra dig selv. Hver gang du præsenteres for indhold, du synes er relevant og super, underholdes og beriges du. Og vil have mere. Hos Take Offer måler og følger man kampagner og automations tæt.

Tallene viser bl.a. tydeligt, at det giver både god mening og god forretning at skrue op for relevansen – både for transaktionel båret kommunikation, men også den adfærdsbaserede. Her er det fx de personlige automatiske beskeder, der tager udgangspunkt i eksempelvis, hvilken specifik rejse den enkelte har klikket på (produktinteresse). Det kommer vi tilbage til. For Take Offer er det afgørende, at kommunikationen tager udgangspunkt i den besøgendes aktuelle adfærd. Fx kan den samme kunde i den ene uge søge på en solferie, og en storbyferie i den næste uge.

Derfor ser man på, hvad kunderne søger efter lige nu – og sikrer, at der handles på det. Relevans er her afgørende, fordi det virker.

Jo flere automatiseringer jo færre mails

Vi danskere elsker oplevelser. Derfor er det ikke underligt, at mange i rejsebranchen har medvind. Take Offer opererer med flere medlemslister, og derfor bliver det hurtigt uoverskueligt, hvis ikke der er en klar plan for hvem man sender hvad til hvornår. Og at der konsekvent anvendes segmentering til at målrette indhold der er relevant for den enkelte. En af gevinsterne ved segmentering er nemlig, at modtagerne får det indhold, de efterspørger. En anden er, at desto mere præcist budskabet er, jo færre mails sendes der.

Det betyder også, at man sparer modtagerne for unødig info. Take Offer arbejder i øvrigt med flere typer af lister, alt efter frekvensen man sender med og hvor (in)aktive modtagerne er.

Mange daglige mails pr. uge… er ikke for mange

Marketing-teamet er ikke bange for at skyde de mange mails ud. Med en 30% åbningsrate og en meget lav frameldingsprocent er der heller ikke grund til at tænke andet. For at ligge på højfrekvenslisten, skal medlemmerne opfylde en række kriterier. Det er dem, der sikrer, at modtagerne får værdi ud af de relativt mange mails hver uge. Kriterierne bestemmes ud fra medlemmets aktivitet og tilmeldingsdate.

Det er vigtigt, at man netop ikke har været oprettet senere, for så når man at få det nye og omfattende velkomstflow først. Mere om det senere.

Teamet hos Take Offer har skruet meget i marketing automation-setuppet, og holder konstant øje med tallene. Ikke mindst antallet af mistede medlemmer. Status er, at man har en tilvækst hver måned, så der er tilfredshed i det københavnske – ikke mindst fordi det modsatte var tilfældet i en lang periode. Ud over de højfrekventlisten har Take Offer en række andre lister alt efter medlemmernes profil og aktivitetsniveau – og det antal mails de modtager.

Flowbuilderen gør arbejdet let – og velkomstrabat konverterer leads til kunder

Arbejdet med få optimere marketing automation-indsatsen kræver bl.a. fokus og det rigtige værktøj i hverdagen. Normalt er det ikke en dans på roser, når et flow skal laves. Der er mange forgreninger og processer, der skal skabes og sættes sammen, før et flow virker automatisk. Ved at bruge Heyloyalty’s flowbuilder har Take Offer fået mulighed for at servere indhold for dem, der åbner/ikke åbner de forskellige velkomstmails i serien.

Og derudover konverterer leads til kunder via en velkomstrabat. Når det nye medlem oplyser mere om sig selv, udløser det en kupon. Ren win-win, for medlemmet får en rabat og går fra at være et lead til en glad kunde der har fået rabat – og Take Offer kommer tættere på denne kunde qua bedre indsigt via data.

Hvad med Kunderejsen?

Fra flere af vores andre kunder i rejsebranchen ved vi, hvor vigtigt det er at understøtte det køb kunderne har foretaget. Sikre, at de får den bedste oplevelse. Hos fx Højmark Rejser, der sender tusindvis af skiglade gæster til alperne hvert år, har man gennem en årrække anvendt et dedikeret og personligt mailflow – før, under og efter rejsen. Formålet er bl.a. at forberede den enkelte gæst på den kommende rejse og gøre vedkommende ekstra glad for sit valg. Sekundært skaber mailflowet også mersalg. Med skyhøje resultater til følge, skulle vi hilse at sige.

Den effekt er man selvfølgelig også opmærksomme på hos Take Offer. Derfor har man skabt et mailflow til rejsende. Her tapper man direkte ned i den enkelte rejse for at bruge content fra destinationen. Det er kunder der rejser med fly og omdrejningspunktet er ren inspiration og ren praktisk. Med lokale tips om destinationen. Men aftrykket er, at Take Offer står som en god leverandør af rejser.

Virker geosegmentering mon?

“Relevance is King” siger man. Jo, men uden data ingen succes. Ingen segmentering. Ingen personliggørelse. Så data er i virkeligheden grundlaget for den ’royale’ familie… Kunderne har automatisk delt en vis mængde information når de opretter sig. Herunder postnummer.

Derfor er det oplagt for Take Offer at teste. Fx med geosegmentering. På papiret giver det god mening, i og med kunderne kan vælge lufthavn. Fx kan de vælge mellem Aalborg, Billund og Kastrup. Men sjovt nok giver det ikke det den store forskel.

Det viser sig, at kunderne har det fint med at besøge en kro i den anden ende af landet – blot for at nævne et konkret eksempel. I stedet tror man mere på adfærden som generator for interesse. Faktum er også, at mange kunder siger én ting – men gør en anden i den virkelig verden.

Nyt velkomstflow giver færre manuelle udsendelser

For kort tid siden satte man strøm til et nyt og omfattende velkomstflow. Årsag til introduktionen af flowet var, at velkomstmailens åbningsrate var på næsten 100%. Samtidig ønskede man at minimere arbejdet med manuelle opsætninger.

Det er hele essensen i marketing automation-arbejdet. Det er vigtigt at nye medlemmer bliver introduceret for og forstår brandet og værdien, og derfor kører man hårdt på de første dage. Faktisk får man 4 mails indenfor 7 dage. Indholdet fokuserer sig omkring fordelene, rejserne, opholdene og artiklerne, så man får fortalt det, man kalder Take Offers corporate story. Et af resultaterne er, at det giver en større tilfredshed hos modtagerne, og at man samtidig sparer tid med de færre manuelle udsendelser.

Man kører i øvrigt også et specifikt velkomstflow til nye som leads, der er kommet ind via konkurrencer. Profilen af disse er – som vi i Heyloyalty også ser hos andre kunder – en anden. Konkurrencerytterne glimrer sjældent ved at være toployale, så derfor har man valgt at behandle dem med det in mente.

Virker marketing automations – i rejsebranchen?

Spørger du marketingfolkene hos Take Offer, er man ikke ét sekund i tvivl. Alene den automatiske besked – tabt kurv – genererer masser af indtjening. Vi ser på et syvcifret beløb set over relativt kort tid. Og tendensen fortsætter. Det er også derfor, at man løbende trimmer indholdet. Blot ved at teste og ændre emnelinjen, lykkedes det at hæve åbningsraten med yderligere 10%!

”Vi har arbejdet meget med emnelinjen. En af de ting vi har fundet ud af, der virker for os er, at tilpasse emnelinjen efter især sæsonerne. Sørg for at investere tid i at teste, hvad der virker hos dig og dine modtagere”, siger Ida Gall. Hold godt øje med engagementstallet. Er åbnings- og klikraterne høje, og performer dine automations godt? Fint, men husk ikke at læne dig tilbage, når det går godt. Der kan altid justeres og udbygges.

Take Offer har også meget gode erfaringer med den automatiske besked – product interest. Har en besøgende set på fx en specifik rejse tre gange på syv dage UDEN at købe, bliver der sendt en automatisk besked til ham eller hende.

Med en gennemsnitlig åbningsrate på +80% og klikrate på +21%, er man ikke i tvivl om indsatsen bærer frugt. Og omsætningen tør Take Offer slet ikke dele, men vi tør godt afsløre der er mange nuller og en firecifret konvertering… Så der er masser af blod på tanden og skyhøje ambitioner til tiden der kommer…

Hvor går rejsen hen i morgen?

Arbejdet med at underbygge de mange tiltag og sikre den bedste – bogstaveligt talt – kunderejse vil fortsætte. Hos Take Offer er man glade for at have adgang til selv at skrue i tingene, og nyder at kunne se resultaterne af indsatsen.

Om Take Offer

Take Offer er Danmarks bedste rejsesite, som opfylder rejsedrømme- og ønsker for tusindvis af danskere hvert år. Det har de gjort siden november 2010. Formålet er at tilbyde oplevelser efter devisen om, at det skal være let og billigt at opleve verden.

Fra de små miniophold og de store, eksotiske eventyr – solrige sommerferier, farverige storbyophold, store oplevelsesrejser til hele verden og ikke mindst miniferier og kro-ophold i både Danmark og i udlandet. Take Offer er i dag i samme hus som Downtown, og er blevet en markant spiller i rejsebranchen.

Take Offer’s løsning i Heyloyalty

Take Offer er en flittig bruger af de mange funktioner i Heyloyalty. Det strækker sig over både e-mails, sms’er, flows, triggers osv. Man arbejder koncentreret med flere lister for at sikre modtagerne får relevant indhold i forhold til deres adfærd og profil. På medlemssiden har man fat i en meget stor andel af danskerne, hvoraf 2/3 af disse er kvinder.

Take Offer arbejder i øvrigt tæt sammen med Loyalitetsbureauet, som hjælper med at optimere marketing automation-indsatsen.

”Hos Take Offer er vi super tilfredse med de mange muligheder vi har med marketing automation i Heyloyalty. Det understøtter vores høje ambitioner – herunder også at give vores kunder den bedste digitale personlige kunderejse.”

Ida Gall - Head of Content Marketing, Take Offer

Heyloyalty blog

Få indblik i vores marketing automations og bliv inspireret gennem vores mange blogindlæg, cases, og nyheder!